English version
 
 



Forside

Profil

Referencer

CV

Publikationer

Nytårskort 2010

Nytårskort 2009

Nytårskort 2008

Nytårskort 2007

Nytårskort 2006

www.innotour.com
     


 
    REFERENCER

I 2010 arbejder Advance/1 blandt andet med følgende:

 
NICe (Nordic Innovation Centre): Nordic Wellbeing – forskning om wellness-turisme i de Nordiske lande
Syddansk Universitet: Implementering af INNOTOUR: En Web 2.0 platform for undervisning, forskning og virksomhedsudvikling inden for turisme
Pluss Leadership: Midtvejsevaluering af ”Handlingsplan til Offensiv Global Markedsføring af Danmark”
 
I 2009 arbejdede Advance/1 blandt andet med følgende:

Syddansk Universitet: Implementering af INNOTOUR: En Web 2.0 platform for undervisning, forskning og virksomhedsudvikling inden for turisme
Midtjysk Turisme: Udvikling af materiale til at styrke ”investor relations” inden for turismen
Håndværksrådet: Evaluering af projekt Overskud – generationsskifte i SME’er
Region Sønderjylland/Schleswig: Evaluering af indsatsen 2005-2009
Københavns Teater: Evaluering af de første driftsår
AMU-Nordjylland: Evaluering af EU-Leonardo da Vinci projektet: A quality model for the senior service sector

I 2008 arbejdede Advance/1 blandt andet med følgende:
 
Væksthus Midtjylland: Analyse af internetbaserede værktøjer for iværksættere og nye virksomheder og forslag til udvikling af hjemmesiden Startvækst med nye værkstøjer
Syddansk Universitet: Udviklingsarbejde af INNOTOUR: En Web 2.0 platform for undervisning, forskning og virksomhedsudvikling inden for turisme
Center for Bolig og Velfærd, Københavns Universitet: Forskning om dynamikker i sommerhussekto-ren. Ejerskab, fornyelse, geografiske relationer og økonomi.
Thyborøn Fiskeauktionscenter: Analyse af dansk eksport af fersk fisk
Center for Ledelse og Copenhagen Business School: Den danske CRANET-analyse 2008. Bearbejd-ning af spørgeskemaresultater om HRM-praksis
AMU-Nordjylland: Evaluering af ”Projekt Jobkompetence” – et socialfondsprojekt

I 2007 arbejdede Advance/1 blandt andet med følgende:
 
European Training Foundation: Udvikling af analysemetoder til at bestemme arbejdskraftefterspørgsel i turismen i Jordan
Vendsyssels Udviklingsråd og Niras: Analyser af turismeudvikling og forslag til udviklingsstrategier i kystbyerne
NICe (Nordic Innovation Centre): Forskningsprojekt om innovationssystemer i Nordisk Turisme
Håndværksrådet: Analyse af kompetenceudviklingsstrategier i små og mellemstore virksomheder
Kommunernes Landsforening og KTO: Analyser af effekter af kompetenceudvikling i kommunerne. Sammen med CBS
Træets Uddannelser: Kvalitetstjek på maskinsnedkeruddannelsen
 
I 2006 arbejdede Advance/1 blandt andet med følgende:
 
Region Syddanmark – Schleswig – K.E.R.N.: Evaluering af det kommende grænseregionale udviklingsprogram Interreg IVA
Dansk Sygeplejeråd: Undersøgelse af tillidsrepræsentanterne i det nye sundhedsfelt. Sammen med Ålborg Universitet og Roskilde Universitetscenter
Nordjyllands Amt: Økonomiske konsekvensvurderinger ved placering af nye sommerhusområder i Nordjylland
Nordjyllands Amt: Socio-økonomiske undersøgelser af kystsikringsscenarier ved Lønstrup
Videnscenter for Fødevareudvikling: Analyser omkring øget indtjening og udviklingsperspektiver for småskala fødevareproduktion
AMU-Nordjylland: Analyser af teknologiudvikling til ældreomsorg og seniorservice

I 2005 arbejdede Advance/1 blandt andet med følgende:

AGRA CEAS consulting, Bruxelles: Vurderinger af markedsordningerne for landbrugsproduktion
AGRA CEAS consulting, Bruxelles: Syntese af evalueringer af landdistriktspolitikkerne i EU-landene
Håndværksrådet og Undervisningsministeriet: Analyse om globaliseringen og erhvervsuddannelserne – tendenser og konsekvenser
Start & Vækst: Beskrivelser af forretningsmuligheder for iværksættere inden for 25 brancher
Århus Amts Erhvervsafdeling: Evaluering af projekter under landdistriktspolitikken i Århus Amt
Agrowise: Evaluering af rådgivningstilbuddet AGROwise
FTF: Analysen ”Lederpejling 5” om ledernetværk
Nørhald Kommune: Bevarende lokalplanproces for landsbyen Vestrup
Projektsekretariatet og HK: Projektcoaching på projekt LOPE – udvikling af lokale arbejdsmarkedsprocesser
Jyske Bank og Videnskabsministeriet: Udredning om metoder til kompetenceudvikling i den finansielle sektor


I 2004 arbejdede Advance/1 blandt andet med følgende:

   
Undervisningsministeriet og CARMA, Aalborg Universitet: Caseundersøgelser af iværksættelsen af ”Nyt AMU”
Projektsekretariatet: Coaching i forbindelse med gennemførelse af projekt ”Stærke Nydanskere” – et etnisk tilpasset kompetenceudviklingsprojekt
Center for Entreprenuership, Aarhus: Midtvejsevaluering
Arkitektskolen i Århus: Mentor og underviser ved ArkiVision – efteruddannelse for kvindelige arkitekter, som søger alternative karriereveje
Århus Amt: Evaluering af Djurslands Udviklingsprogram
Dansk Landbrugsrådgivning: Evaluering af KIK-projektet – et kædeovergribende kvalitetssikringssystem for slagtekyllingeproduktionen
Region Sønderjylland/Schleswig: Evaluering af indsatsen 2001-2004


I 2003 arbejdede Advance/1 blandt andet med følgende:

   
CRANET-E: Internationalt forskningsprojekt om human ressource management; samarbejde med Handelshøjskolen i København og 27 andre universiteter i Cranet-E-netværket
HK Århus, projektsekretariatet: MONET - Coaching og evaluering af et kompetenceudviklingsprojekt for arbejdsmarkedsaktører, HK-Århus
AMU-center Nordjylland m.fl: SOS-mx – analyser og projektarbejde i forbindelse med ligestilling inden for social- og sundhedsområdet
FTF: Lederundersøgelse – uddannelses- og udviklingsbehov, og holdninger til fagforeningens indsats
Fonden Kulturbro: Evaluering af Kulturbro 2002
Lunds Universitet: Undervisning inden for service management og innovation i turisme


I 2002 arbejdede Advance/1 blandt andet med følgende:

   
Evaluering af EU’s landbrugsordninger efter forordningerne 950 og 951. Opsamlinger og synteser af implementeringen i Danmark, underleverance til Agro CEAS, Belgien
Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd: Analyse af turismens arbejdsmarked i Øresundsregionen og forslag til approaches og aktiviteter i et dansk-svensk arbejdsmarkedspolitisk samarbejde
Aarhus Amt: Analyse af iværksætterindsatsen 1996-2001 – effekter og perspektiver
Nordvestjysk Uddannelsescenter: Evaluering af fjernundervisningsprojekt, WWWood, for træindustrien
AMU-center Aalborg m.v.: Coaching og evaluering af et tværregionalt program for udvikling af nye arbejdsmodeller i jobrotation og kompetenceudvikling
HK-Haderslev m.v.: Evaluering af en alternativ, anonym arbejdsmarkedsrådgivning
Kommunernes Landsforening og KTO: Forskning om læring på jobbet i den kommunale sektor. Forskningsprojekt i samarbejde med Handelshøjskolen i København


I 2001 arbejdede Advance/1 blandt andet med følgende:

   
Erhvervsfremme Styrelsen: Benchmarking af den regionale erhvervsfremmeindsats. Underleverandør til Poula Helth Rådgivning
Århus Kommune: Viderebearbejdning af resultater fra konkurrencen om de indre havnearealer
Kronjyllands Udviklingsråd: Evaluering af Kronjyllands Udviklingsprogram
Nordisk Ministerråd og Øresundskomiteen: Fastlæggelse af succeskriterier og indikatorer for grænseregionale udviklingsprogrammer
Arbejdsministeriet og Undervisningsministeriet, Unge indvandrere som lærlinge. En undersøgelse af barrierer og muligheder. Sammen med Håndværksrådet
Vikingeskibsmuseet, Roskilde Amt og Roskilde Kommune: Undersøgelse af egenindtjeningsmuligheder ved Vikingeskibsmuseet
Sønderjyllands Amt, AF-Sønderjylland: Udarbejdelse af udbudsmateriale til evaluering af Vejledningscentret i Rødekro
Randers Kommune: Evaluering af Underværket, et etnisk indkøbs- og kulturcenter
HK Vækst og Udvikling m.fl. Haderslev, Evaluering af et rådgivningspanel for arbejdsmarkedet
Nordvestjysk Uddannelsescenter. Evaluering af udviklingsprojekt om staldrengøring
Nørhald kommune: Udarbejdelse af erhvervspolitik
Kvinde kend din kurs. Bogprojekt sammen med Jette Tybjerg, udgivelse på Aschehoug 2001


I 2000 arbejdede Advance/1 blandt andet med følgende:

   
Erhvervsfremme Styrelsen: Ex ante evaluering af det kommende Mål 2 program
Öresundskomiteen: Forhåndsevaluering af INTERREG III programmet
LOK (Ledelse, Organisation og kompetence) og Handelshøjskolerne i København og Århus: Forskningsprojekt om karrieremønstre i små og mellemstore virksomheder
Århus amt: Evaluering af regionalt design-initiativ
Randers, Nørhald og Rougsø kommuner: Feasibility studie af færgeturisme Randers Fjord
Århus Kommune: Assistance og forhåndsevaluering i forbindelse med tilrettelæggelse af URBAN II-programmet
Københavns Kommune og Fonden Kulturbro 2000: Evaluering af Kulturbro 2000, diverse sammenfattende analyser


I 1999 arbejdede Advance/1 blandt andet med følgende:

   
Vestsjællands Erhvervscenter, Vestsjællands amt: Evaluering af kurser og netværk for medarbejdende ægtefæller
Erhvervsfremme Styrelsen og Aarhus amt: Notat om turismens udvikling i forbindelse med den jysk-fynsk erhvervsredegørelse
Randers kommune: Evalueringsmodel til “Underværket”
Arbejdsmarkedsstyrelsen: Evaluering af kurset European Project Manager
Aarhus Amt: Landdistriktsredegørelse (sammen med COWI Consult)


I 1998 arbejdede Advance/1 blandt andet med følgende:

   
Erhvervsfremme Styrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Strukturdirektoratet. Midtvejsevaluering af LEADER-programmet
Aarhus Amt og Erhvervsudviklingscenter Silkeborg: Evaluering af iværksætterkursus for langvarigt ledige
EU-Kommissionen, DG XXIII. Dansk repræsentant i High Level Group on Tourism and Employment


I 1997 arbejdede Advance/1 blandt andet med følgende:

   
Erhvervsfremme Styrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Strukturdirektoratet. Midtvejsevaluering af Mål 5b-programmet
DG VII, EU: Dansk bidrag til analyse om de samfundsøkonomiske konsekvenser af sommertid


I 1996 arbejdede Advance/1 blandt andet med følgende:

   
Erhvervsfremme Styrelsen: Evaluering af isbryderordningen. Underleverandør til Nellemann, Nielsen og Rauschenberger
Kulturministeriet: Evaluering af de regionale kulturforsøg. Underleverandør til Nellemann, Nielsen og Rauschenberger
Århus Amt: Kortlægning af initiativer rettet mod iværksættere
Turismens Udviklingscenter og Erhvervsministeriet: Registerundersøgelse af arbejdsmarkedsforhold i turismen: Kvalifikationsprofiler, virksomhedsprofiler, gennemtræk m.v.
Århus amt: Evaluering af virksomhedernes udbytte af Erhvervsinfo: Bibliotekernes samarbejde om erhvervsinformation
Herning kommune: Udarbejdelse af tekniske rapport og pjece vedrørende transportkoordinering i Fasterholt-Kølkær


I 1995 arbejdede Advance/1 blandt andet med følgende:

   
Århus amt: Evaluering af organisationsstrukturen i Erhvervsinfo: Bibliotekernes samarbejde om erhvervsinformation
Århus amt: Foranalyser vedrørende et regionalt turistudviklingsselskab
Erhvervsfremme Styrelsen (Silkeborg) og Strukturdirektoratet: Opfølgning på Mål 5b evaluering
Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, Friluftsrådet og Forskningscenter Bornholm: Sammenhængen mellem turisme og miljø: potentialer for innovativ vækst
Erhvervsministeriet: Innovation i turisterhvervet - baggrundsmateriale til Erhvervsredegørelse 1995
Ikast kommune og Trafikministeriet: Evaluering af et transportkoordineringsforsøg i Ikast
Malling Turistbusser og Trafikministeriet; Evaluering af et småskala transportkoordineringsforsøg
The Evaluation Partnership, UK: Undersøgelse af statistikproduktionen i forbindelse med offentlige indkøb, dansk del af tværeuropæisk undersøgelse
TIC Centret, Viborg amt: Evaluering af et erhvervs- og arbejdsmarkedspolitisk forsøg
University of Strathclyde: Synteser af de danske Mål 2 programmer for EU, DG XVI
Miljøministeriet og Erhvervsministeriet: Turisme ved Blåvand. Publikumsanalyser og lokaløkonomiske modeller.
Arbejdsministeriet og Kulturministeriet: Kulturen som et tredje arbejdsmarked. Undersøgelse af kultursektorens brug af jobtræningspersoner


I 1994 arbejdede Advance/1 blandt andet med følgende:

   
Monberg og Thorsen A/S og Rønde kommune: Estimering af besøgspotentialer ved oplevelsescentret Kalø Flora- og Faunacenter
Århus amt: Analyser af samarbejde mellem virksomheder og af samarbejde mellem offentlig og privat sektor. Input til en erhvervspolitisk redegørelse.
EU, DG XVI: "Ex-ante appraisal" af det danske Mål 2 program
EU, DG VI: Evaluering af administration og effekter af egnsudviklingsindsatsen i Mål 5 b regioner (27 småøer og 6 større øer i Danmark)
Odense Turistforening: Sparringspartner i forbindelse med turistpolitisk strategi.
Århus Kommune: Analysearbejde i forbindelse med udarbejdelse af turiststrategi - underleverandørarbejde til Cowi-Consult
University of Surrey/Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd: Innovation og geografisk udvikling i turisterhvervet. Opstilling af begrebsmæssige og teoretiske referencerammer.
Trekommunesamarbejdet (Blåbjerg, Blåvandshuk og Varde kommuner): Analyser af turisters forbrug og adfærd i et turisttungt sommerhusområde


I 1993 arbejdede Advance/1 blandt andet med følgende:

   
Arbejdsmarkedsnævnet for Ringkøbing amt. Analyse af kønsarbejdsdelingen i træ- og møbelindustrien
Brandbjerg Højskole m.fl. Undersøgelse af markedsmuligheder for højskoleturisme
Århus amt: Evaluering af iværksætterkurser for flygtninge og indvandrere
Storstrøms amt: Evaluering af strukturfondsstøttens betydning for den lokale erhvervsudvikling på Lolland. Analyse sammen med Nellemann A/S
Transportrådet: Samling af forskning om vejinfrastrukturens betydning for den lokale erhvervsudvikling
Arbejdsmarkedsnævnet i Vestsjælland og Vestsjællands amt: Evaluering af støtteprogram for produktudvikling i virksomheder


I 1992 arbejdede Advance/1 blandt andet med følgende:

   
EF Kommissionen, DG XVI: Impact of the Development of the Nordic Countries on Regional Development and Spatial Organization in the Community. Studiet udførtes sammen med NordREFO, Nordisk Institut for Regionalpolitisk Forskning
EF Kommissionen, DG XXII: Evaluation of the Use of Community Structural Funds by SME's.
Århus amt: Sejlsportsturisme i Århus-bugten. Et forstudie til et turistnetværk.
Århus kommune: Arrangement af seminarrække for turisterhvervet indenfor produktudvikling, markedsprofilering og netværksdannelse
Skanderborg Turistforening: Et service- og velkomstcenter ved Ejer Baunehøj. Feasibility study indenfor turismenetværksordningen
Vejle kommune: Udarbejdelse af handlingsprogram for turisme i kommunen i sammenhæng med Vejle amts strategi.
Industri- og Handelsstyrelsen: Turisme og fritid som et ressourceområde i dansk økonomi. Analyse og strategiudvikling


I 1991 arbejdede Advance/1 blandt andet med følgende:

   
Ringkøbing amt. Regional erhvervsprofil for SAPIC (EF-program)
Frederikshavn kommune. Feasibility studie for udvikling af sportsturisme på et areal nord for Frederikshavn
Nakskov kommune. Renaval projekt om den erhvervsmæssige udvikling af havnen og mulighederne for at anvende dele af havnen til ferie- og fritidsformål
Viborg amt. Etablering af netværk af rådgivere for fødevaresektoren
EF Kommissionen, DG XII. Evaluering af de portugisiske og irske STRIDE programmer
EF Kommissionen, DG V. Ex ante evaluering af aktioner for langvarigt ledige i Danmark
AMU-Center, Ålborg. Løbende rådgivning om internationalisering
Vejle Tekniske Skole. Behovsanalyse for arbejdskraft til træ- og møbelindustrien i Vejle og Sønderjyllands amter.
Rønde kommune. Økonomiske beregninger og organisatoriske modeller for et Flora- og Faunacenter ved Kalø Gods.
Dansk Byplanlaboratorium. Udarbejdelse af skrift 39: Fra holdning til handling. Om bæredygtig by- og regionplanlægning
Århus amtskommune. Oplæg om muligheder for erhvervsmæssig udvikling i landdistrikter
Kolding kommune. En lokal boligpolitik i et markedsstyret økonomi
 
 


ADVANCE/1 - INCUBA SCIENCE PARK - ÅBOGADE 15 - DK 8000 AARHUS C
TELEFON +45 8734 5555 / +45 8734 5667 - MOBIL +45 5168 628 - E-MAIL:
anne-mette.hjalager@advance1.dk