English version
 
 Forside

Profil

Referencer

CV

Publikationer

Nytårskort 2010

Nytårskort 2009

Nytårskort 2008

Nytårskort 2007

Nytårskort 2006

www.innotour.com
     


 
    UDGIVELSER
 
Hjalager, Anne-Mette, 2010, A review of the innovation research in tourism. Tourism Management, 31, 1, 1-12.
 
Hjalager, Anne-Mette and Sara Nordin, 2009, User-driven innovation in tourism – an inventory of methods. Article in review
 
Hjalager, Anne-Mette, Morten Lassen and Tage Bild, 2009, Nurses and their shop stewards. Changing agendas and collaboration with management, Journal of Health Organization and Management, 23, 1, 23-37.
 
Hjalager, Anne-Mette and Staunstrup, Jan K. (2009) Planlægning i sommerhusområder. Mod en ny dagsorden. Byplan 61, 2, 11-15.
 
Hjalager, Anne-Mette, Staunstrup, Jan K og Ibsen, Rikke, 2009, Udviklingsdynamikker i sommerhussektoren, København: Center for Bolig og Velfærd
 
Hjalager, Anne-Mette, 2009, Strategic innovation in tourism businesses in Louiz Moutinho (ed): Strategic management in tourism. (forthcoming).
 
Liburd, Janne and Anne-Mette Hjalager, 2009, Changing approaches to education, innovation and research in tourism, Journal of Hospitality and Tourism Management (forthcoming)
 
Hjalager, Anne-Mette, 2009, The Roskilde Festival as a tourism innovation system, Scandinavian Journal of Tourism and Hospitality Management, 9, 3/4, 266-287.
 
Hjalager, Anne-Mette, Staunstrup, Jan K. & Ibsen, Rikke (2009) Trade and value developments in the Danish second home sector. Implications for tourism, accepted for publication in Tourism Economics.
 
Hjalager, Anne-Mette, 2009, Regional Innovation systems: The case of angling tourism . Accepted for Tourism Geographies.
 
Huijbens, Edward H and Anne-Mette Hjalager, 2009, Innovating nature. Whale watching and angling tourists as science volunteers, Article in review.
 
Hjalager, Anne-Mette, 2009, Medical innovations and progress in tourism – selected narratives, Technovation, 29, 9, 596-601.
 
Hjalager, Anne-Mette, Znaider, Ruth and Holt Larsen, Henrik, 2009, HRM-earth – et samlet overblik over HRM i Danmark. København : Center for Ledelse.
 
Huijbens, Edward H, Anne-Mette Hjalager, Arvid Flagestad, Peter Björk, Sara Nordin, 2009, Sustaining creative entrepreneurship: The role of innovation systems, Ateljevic, H og S. Page (eds): Tourism and entrepreneurship: international perspectives, Oxford: Butterworth-Heinemann, 55-74.
 
Hjalager, Anne-Mette, 2009, The illegal economy in the restaurant sector in Denmark, Tourism and Hospitality Research, 8, 3, 239-251.
 
Hjalager, Anne-Mette, Edward H. Huijbens, Arvid Flagestad, Peter Björk, Sara Nordin, 2008, Innovation systems in Nordic tourism, Oslo: NICe. http://www.nordicinnovation.net/prosjekt.cfm?Id=1-4415-282
 
Hjalager, Anne-Mette, Robert Mogensen and Jørgen Møller, 2008, Fra arealknaphed til arealoverflod, Byplan, 60, 1, 15-21.
 
Hjalager, Anne-Mette, 2008, A competitive small scale food sector – reality or wishful thinking? Hansen, Kai Victor et al (eds): Culinary arts and sicences VI. Global, national and local perspectives, Stavanger: University of Stavanger. 342-351.
 
Hjalager, Anne-Mette og Hans Jørgen Dam, 2007, Kvalitetscheck af maskinsnedkeruddannelsen, Træets Uddannelser, www.tu.dk
 
Hjalager, Anne-Mette, Morten Lassen, Tage Bild og Jonas Husum, 2007, DSR tillidsrepræsentanterne i et forandret sundhedsfelt. Analyserapport, CARMA: Aalborg Universitet
 
Hjalager, Anne-Mette, 2007, Four stages in tourism globalisation, Annals of Tourism Research, 34, 2, 437-457
 
Hjalager, Anne-Mette, Edward H. Huijbens, Arvid Flagestad, Peter Björk, Sara Nordin, Ögmundur Knútsson, 2007, Tourism Innovation Systems – The Road to Successful Industry Transitions? Artikel i review
 
Hjalager, Anne-Mette, 2007, The global tourism system. Book review, Tourism Management, 28, 650
 
Hjalager, Anne-Mette, 2007, Turismens arbejdsmarked, i Sørensen, Anders (red): Grundbog i turisme, København: Frydenlund, 159-171
 
Hjalager, Anne-Mette, 2007, Ændringer i efterspørgselsmønstre i turismen in kystbyerne. Bidrag til analyseprojekt under Vendsyssels Udviklingsråd.
 
Hjalager, Anne-Mette (ed), 2006, Vurdering af virkningen af forslag til 500 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Region Nordjylland, Aalborg: Viborg Amt og Nordjyllands Amt
 
Hjalager, Anne-Mette, 2006, Socio-økonomiske virkninger af ændringer af kystbeskyttelsen ved Lønstrup, Konsulentrapport for Nordjylland Amt
 
Hjalager, Anne-Mette, Robert Mogensen og Jørgen Møller, 2006, From scarcity to abundance. The EU agricultural policy and the consequences for the availability of land for urbanization, Paper til World Planners Congress
 
Hjalager, Anne-Mette og Anne Holm Sjøberg, 2006, Globaliseringen og de faglærte. København: Håndværksrådet
 
Hjalager, Anne-Mette, 2006, Høje huse på havnen, JP-Århus, 16.2.2006
 
Hjalager, Anne-Mette, 2006, The marriage between welfare services and tourism – a driving force for innovation, Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism, 6, 3-4, 7-30
 
Mabey, Christopher, Anne-Mette Hjalager and Birthe Kåfjord Lange, 2006, The role of HR professionals: OD consultants, strategic brokers or individual therapists? In Larsen, H. H., & Mayrhofer, W. (Eds.). Managing human resources in Europe. London: Routledge, 197-213
 
Hjalager, Anne-Mette, 2006, Øget indtjening i småskala fødevareproduktion. Producenternes fremtidsforventninger og behov for viden og rådgivning. Spørgeskemaanalyse, Holstebro: VIFU. http://www.vifu.net/Default.asp?ID=132
 
Hjalager, Anne-Mette, 2006, Øget indtjening i småskala fødevareproduktion. Statistisk analyse af sektorens struktur, udvikling og indtjening, Holstebro: VIFU http://www.vifu.net/Default.asp?ID=132
 
Hjalager, Anne-Mette, 2006, Øget indtjening i småskala fødevareproduktion. Hvad gør småskala fødevareproduktion til en succes? Interviewundersøgelse, Holstebro: VIFU, http://www.vifu.net/Default.asp?ID=132
 
Hjalager, Anne-Mette, 2005, Forretningsbeskrivelser for iværksættere inden for 25 brancher, www.startogvaekst.dk/sw5734.asp
 
Hjalager, Anne-Mette og Henrik Holt Larsen, 2005, Lederpejling 5. Lederne og deres netværk, (Managers and their networks), København: FTF, www.ftf.dk
 
Hjalager, Anne-Mette og Henrik Holt Larsen, 2005, De små virksomheder og karriererne – en ny dagsorden? Ledelse i Dag, 15, 1, 48-49
 
Hjalager, Anne-Mette, 2005, Globalisering i turisterhvervet, Samfundsøkonomen, 2, pp 24-27
 
Hjalager, Anne-Mette, John Houman Sørensen og Rasmus Juul Møberg, 2005, Who cares? Male and female careers in the health and eldercare sector in Denmark, Equal Opportunities International, 24, 3 /4, pp 27-45
 
Hjalager, Anne-Mette, 2005, Innovation in tourism in a welfare state perspective, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 5, 1, pp 46-54
 
Hjalager, Anne-Mette, 2005, HRM behaviour and economic performance – small versus large tourism enterprises, Eleri Jones og Claire Haven (eds): Tourism SMEs, service quality and destinations, Wallingford: CABI, 171-182
 
Hjalager, Anne-Mette og Henrik Holt Larsen, 2004, Careers in SMEs, Paper til RENT conference, Copenhagen, November
 
Hjalager, Anne-Mette, John Houmann Sørensen and Rasmus Juul Møberg, 2004, Florence Nightingale på tilbagetog? Myter og paradokser på arbejdsmarkedet for pleje og omsorg. Aalborg: CARMA, Aalborg University
 
Hjalager, Anne-Mette og Henrik Holt Larsen, 2004, Lederpejling 4. Hvad gør lederjobbet attraktivt?, København, FTF www.ftf.dk
 
Hjalager, Anne-Mette, 2004, Det fleksible arbejdes geografiske dimensioner, Geografisk Orientering, 34, 4, pp 432-439
 
Hjalager, Anne-Mette, Henrik Holt Larsen og Anders Bojesen, 2004, Management training and development in Denmark: A case of serious playfulness, Mabey, Chris (ed): Developing managers in Europe, London: Chartered Management Institute
 
Frank Balle, Anne-Mette Hjalager og Henrik Holt Larsen, 2004, Human Ressource Management i små og mellemstore virksomheder, København Nyt fra Samfundsvidenskaberne
 
Hjalager, Anne-Mette; 2004, Iværksætteri i folkeskolen, Mogens Thomsen (ed): Iværksætteri i undervisningen – praksiserfaringer fra det danske uddannelsessystem, København: Erhvervsfremme Styrelsen http://www.ebst.dk/file_ivaerksaetteri_undervisning.1084
 
Hjalager, Anne-Mette, 2004, Sustainable leisure life modes in rural areas, International Journal of Tourism Research, 6, 3, pp 177-188
 
Hjalager, Anne-Mette, 2004, What do tourists eat and why? Towards a sociology of gastronomy and tourism, accepted for publication in Tourism - an Interdisciplinary Journal, 52, 2, pp 195-201
 
Hjalager, Anne-Mette, 2004, Business travel and tourism. Book review, Tourism Analysis, 9, 1-2, pp 139-140
 
Hjalager, Anne-Mette og Henrik Holt Larsen, 2003, Lederpejling 2: Forandringsledelse, København: FTF www.ftf.dk
 
Hjalager, Anne-Mette, 2003, Virtually working: traditional and emerging institutional frameworks for the contingent workforce, The International Journal of Manpower, 24, 3, pp 187-206
 
Hjalager, Anne-Mette, 2003, Personalemobilitet og økonomisk performance i små og mellemstore virksomheder, Ledelse & Erhvervsøkonomi, 67, 2, pp 83-94
 
Hjalager, Anne-Mette og Anne Holm Sjøberg, 2003, Nydanskerne i lære i små og mellemstore virksomheder, Samfundsøkonomen, 1, pp 28-33
 
Hjalager, Anne-Mette, 2003, Langt fra virkeligheden? Personalefunktionens opfattelser og vurderinger af stress på arbejdspladsen, Rogaczewska, Anna, Henrik Holt Larsen og Ruth Znaider (eds): Cranet-undersøgelsen, 2003, København, Center for Ledelse og Copenhagen Business School, pp 221-234
 
Hjalager, Anne-Mette, 2003, Læring på jobbet. Mantra eller just-in-time nødvendighed?, Rogaczewska, Anna, Henrik Holt Larsen og Ruth Znaider (eds): HRM ved en milepæl. Cranet-undersøgelsen 2003, København: Center for Ledelse og Copenhagen Business School, pp 199-210
 
Hjalager, Anne-Mette, 2003, Globalized tourism careers? Opportunities and dilemmas facing higher education in tourism, Journal of Hospitality, Leisure, Tourism Education, 2, 2, pp 1-12 http://www.hlst.ltsn.ac.uk/johlste/about.html
 
Hjalager, Anne-Mette, 2003, Karrierer i små og mellemstore virksomheder. En begrebsmæssig diskussion, Arbejdsliv forthcoming
 
Hjalager, Anne-Mette og Henrik Holt Larsen, 2003, Leder Pejling. FTF-ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling, København: FTF http://www.ftf.dk/multimedia/0303_LederPejling_rapport.pdf
 
Leth, Camilla, Anne-Mette Hjalager og Henrik Holt Larsen, 2003, Lederudvikling i Europa – danske Lederes holdninger og aktiviteter, Leonardo Management Project, Handelshøjskolen i København
 
Hjalager, Anne-Mette, 2003, Managers of SMEs – career shifts, inter-industry mobility, and wages, Career development International, 8, 3, pp 143-151
 
Hjalager, Anne-Mette og Torben Andersen, 2003, Ti år efter – rationalisering og beskæftigelse i danske pengeinstitutter, accepteret til publicering i Økonomi og Politik
 
Hjalager, Anne-Mette, 2002, Innovationskatalog – tankemodeller for fremtidens jobrotation, Projekt Futurum Rotatum Est, Aalborg: AMU-Nordjylland
 
Hjalager, Anne-Mette, 2002, Four labour market cultures – the tourist service encounter revisited, Artikel under review
 
Hjalager, Anne-Mette og Gitte Jørgensen, 2002, Ledige ud af rådvildheden gennem anonym rådgivning, R.U.E- Revue, nr. 4, http://www.r-u-e.dk/Videnscenter/RUE-Revue/
 
Hjalager, Anne-Mette, 2002, Iværksætteres kompetencer – eller hvordan uddanner man sig bedst til et arbejdsliv som selvstændig?, Århus: Århus Amts Erhvervsafdeling  http://www.ivaerksaetterservice.dk/download.asp
 
Hjalager, Anne-Mette, 2002, Yuppies revisited – the importance of geography for the pursuing of careers, artikel i review
 
Hjalager, Anne-Mette og Nicolai Fischer, 2002, Iværksætterundersøgelse 2002, Århus: Århus Amts Erhvervsafdeling http://www.ivaerksaetterservice.dk/download.asp
 
Hjalager, Anne-Mette, 2002, Læring på jobbet – en livsform? I Kommunernes Landsforening, KTO og Handelshøjskolen i København (eds): Et overblik over læring på jobbet i danske kommuner, København, http://www.personaleweb.dk/4Z198I
 
Holm Sjøberg, Anne og Anne-Mette Hjalager, 2002, Hvorfor skulle de ikke passe ind? En undersøgelse af nydanske elever små og mellemstore håndværksvirksomheder, København: Håndværksrådet, http://www.hvr.dk/aktiviteter/nydanskerprojekt/nydanskerrapport.pdf
 
Hjalager, Anne-Mette og Niels Ragnar Jeansson, 2002, Turismens arbejdsmarked i Øresundsregionen, Udredningsrapport til Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd, København, http://www.aforesund.org/analyser/default.aspx
 
Hjalager, Anne-Mette, 2002, Repairing innovation defectiveness in tourism, Tourism Management, vol 23, 5, pp 465-474
 
Hjalager, Anne-Mette, 2002, A typology of culinary tourism, I Anne-Mette Hjalager og Greg Richards (eds), Tourism and gastronomy, London: Routledge, pp 21-35
 
Hjalager, Anne-Mette og Greg Richards, 2002, Still undigested: Research issues for the future, I Anne-Mette Hjalager og Greg Richards (eds), Tourism and gastronomy, London: Routledge, pp 224-234
 
Hjalager, Anne-Mette, 2001, Den teoretiske referenceramme – en kort gennemgang, I Hjalager, Anne-Mette (red): Nordisk turisme i et regionalt perspektiv. Stockholm: Nordregio WP 2001:11, pp 11-24, http://www.nordregio.se/Files/wp0111.pdf
 
Hjalager, Anne-Mette, 2001, Økonomiske grundvilkår for turismen i de nordiske lande, I Hjalager, Anne-Mette (red): Nordisk turisme i et regionalt perspektiv. Stockholm: Nordregio WP 2001:11, pp 25-34, http://www.nordregio.se/Files/wp0111.pdf
 
Hjalager, Anne-Mette og Susanne Jensen, 2001, Nordjylland –en turismeregion i Danmark, I Hjalager, Anne-Mette (red): Nordisk turisme i et regionalt perspektiv. Stockholm: Nordregio WP 2001:11, pp 47-70, http://www.nordregio.se/Files/wp0111.pdf
 
Hjalager, Anne-Mette, 2001, Mod en velfærdsorienteret regional turismeudvikling i Norden, I Hjalager, Anne-Mette (red): Nordisk turisme i et regionalt perspektiv. Stockholm: Nordregio WP 2001:11, pp 155-170, http://www.nordregio.se/Files/wp0111.pdf
 
Hjalager, Anne-Mette, 2001, At give folk en chance. De menneskelige ressourcer i et stakeholderperspektiv, i Henrik Holt Larsen (ed): Human Resource Management i modlys – spydspidser og dilemmaer, Handelshøjskolen i København, pp 72-90
 
Hjalager, Anne-Mette, 2001, Succeskriterier og indikatorer i det grænseregionale udviklingsarbejde, København: Nordisk Ministerråd og Øresundskomiteen
http://www.oeresundskomiteen.dk//site_dir/oeresund/upload/forskningsraport.pdf
 
Hjalager, Anne-Mette, 2001, Quality in tourism through the empowerment of tourists, Managing Service Quality, vol 11, 4, pp 287-295
 
Hjalager, Anne-Mette, 2001, De små virksomheder – katapult for de højtuddannede? Civiløkonomen, januar, pp 20-21
 
Hjalager, Anne-Mette, 2001, Akademikerkvindernes økonomiske tilbagetog, Henrik Holt Larsen, 2001, Noget for noget? Rekruttering og fastholdelse af unge højtuddannede, København: Berlingske Annoncecenter og Nyt fra Samfundsvidenskaberne, pp 58-62
 
Hjalager, Anne-Mette og Jette Tybjerg, 2001, Kvinde kend din kurs, København: Aschehoug,
 
Hjalager, Anne-Mette og Steen Andersen, 2001, The immigrants on the tourism labour market: development, socio-economic profiles and retention patterns, publiceres i Current Issues in Tourism
 
Hjalager, Anne-Mette, 2001, Evaluering af Kronjyllands Udviklingsprogram, Århus Amt, http://www.aaa.dk/erhverv/vaekst/evalu_rap.pdf
 
Hjalager, Anne-Mette og Steen Andersen, 2001, Tourism labour: contingent work or professional careers? Employee Relations, 23, 2, 115-129
 
Hjalager, Anne-Mette, 2000, Tourism destinations and the concept of industrial districts, Tourism and Hospitality Research, 2, 3, pp 199-213
 
Hjalager, Anne-Mette, 2000, Turisme langs Randers Fjord, Kronjyllands Udviklings Råd og Aarhus Amt
 
Hjalager, Anne-Mette, 2000, De små og mellemstore virksomheder i tal – en historie om menneskelige ressourcer, i Henrik Holt Larsen (red): Menneskelige ressourcer – den mindre virksomheds konkurrencekraft, København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, pp 75-86
 
Hjalager, Anne-Mette, 2000, Planlægning i Portland og Oregon, Byplan, 3, pp 110-116
 
Andersen, Torben, Anne-Mette Hjalager, Knud Sinding og Steen Hildebrandt, 2000, Hvor stabile er danske arbejdspladser?, Tidsskrift for Arbejdsliv, 2, 1, pp 25-36
 
Hjalager, Anne-Mette, 2000, Organisational ecology in the Danish restaurant sector, Tourism Management, 21, 3, pp 271-280
 
Hjalager, Anne-Mette and Magda Antonioli, 2000, Food for tourists - derminants of an image, International Journal of Tourism Research, 2, 1-13
 
Hjalager, Anne-Mette, 2000, Innovation, In Jarari. J. (ed), Encyclopedia of Tourism, London: Routledge
 
Hjalager, Anne-Mette, 2000, Tourism destinations and the concept of industrial districts, i Tourism & Hospitality Research, 2, 3, pp 199-213
 
Hjalager, Anne-Mette, 1999, The immigrants om the tourism labour market, paper for the IGU Study Group of Sustainable Tourism, Flagstaff, Oktober, Accepted for publication in Current Issues in Tourism
 
Hjalager, Anne-Mette, 1999, Turismens arbejdsmarked i et europæisk perspektiv, Samfundsøkonomen, 6, pp 21-27
 
Hjalager, Anne-Mette, 1999, Interorganisational learning systems, Human Systems Management, 18, pp 23-33
 
Hjalager, Anne-Mette, 1999, The Geography of Tourism and Recreation: Environment, Place and Space (Book review), Tourism Management
 
Hjalager, Anne-Mette, 1999, Consumerism and sustainable tourism, Journal of Travel & Tourism Marketing, 8, 3, pp 1-20
 
Hjalager, Anne-Mette, 1999, Turismens rolle i integrationen, Samspil, 16, 8, pp 14-17
 
Hjalager, Anne-Mette, 1999, Virtuelle virksomheder og mobile medarbejdere, Ledelse i Dag, 9, 3, 264-270
 
Hjalager, Anne-Mette, 1999, Technology domains and manpower choice in the restaurant sector, New Technology, Work and Employment, 14, 1, pp 81-93
 
Hjalager, Anne-Mette, 1999, The ecology of organisations in Danish tourism: a regional labour perspective, Tourism Geographies, 1, 2, 164-182
 
Hjalager, Anne-Mette, 1999, Livsforløb for restaurantvirksomheder. En organisationsøkologisk undersøgelse af nyetableringer, overlevelser og nedlæggelser 1980-1994, HHÅ working paper
 
Hjalager, Anne-Mette, 1999, Stabilisation policies for the tourist sector, Tourism Economics, 5, 3 pp 261-276
 
Hjalager, Anne-Mette, 1999, Tourism labour market - a virtual reality?, manuskript under review
 
Hjalager, Anne-Mette, 1999, Turismens rolle i integrationen, Samspil, 16, 8, pp 14-16
 
Hjalager, Anne-Mette and Tom Baum, 1998, Upgrading human resources: an analysis of the number, quality and qualifications of employees required in the tourism sector, Report for the High Level Group on Tourism and Employment, The Aarhus School of Business and Stratchlyde University
 
Hjalager, Anne-Mette, 1998, Turisme i landdistrikter - en farbar vej til erhvervsudvikling?, Byplan 50, 6, pp 228-233
 
Sinding, Knud, Anne-Mette Hjalager, Torben Andersen and Steen Hildebrandt, 1998, Virtuelle arbejdsmarkeder? Om konvergenstendenser i personaleomsætning og brug af bibeskæftigelse i servicesektoren, Økonomi og Politik, 71, 4, pp 2-11
 
Andersen, Torben and Anne-Mette Hjalager, 1998, Bliver hierarkierne fladere? Erfaringer fra danske pengeinstitutter, Ledelse og Erhvervsøkonomi, 62, 4, pp 251-264
 
Hjalager, Anne-Mette and Steen Andersen, 1998, Turismebeskæftigelse i Mål 5b-områderne: En undersøgelse af karrieremønstre og uddannelsesforudsætninger, HHÅ working paper series
 
Hjalager, Anne-Mette, 1998, Structural constraints on organisational and interorganisational learning, The Learning Organization, 5,5, pp 221-227
 
Hjalager, Anne-Mette, 1998, Turismeforskning - set i et erhvervsøkonomisk lys, Samfundsøkonomen, November, pp 20-26
 
Hjalager, Anne-Mette and Finn Hjerrild:, 1998, Sources of tourism statistics, Denmark, Pacific Tourism Review, 2, pp 297-302
 
Hjalager, Anne-Mette, 1998, Environmental regulation of tourism - Impacts on business innovation, Progress in Tourism and Hospitality Research, 4, pp 17-30
 
Hjalager, Anne-Mette, 1997, Kan innovationer i servicesektoren fremmes?, Samfundsøkonomen, November, pp 22-28
 
Hjalager, Anne-Mette, 1997, Labour subsidies for the cultural sector. Extent and impacts International Journal of Manpower, 18, 7, pp 636-643
 
Hjalager, Anne-Mette, 1997, Innovation patterns in sustainable tourism - an analytical typology, Tourism Management, 16, 3, pp 35-41
 
Hjalager, Anne-Mette, 1997, Environmental economics in tourism (book review), Annals of Tourism Research, 24, pp 1020-1021
 
Hjalager, Anne-Mette and Bo Kristensen, 1997, Midtvejsevaluering af Mål 5B-ordningen, Advance/1
 
Hjalager, Anne-Mette, 1996, Turisterhvervets arbejdskraftsammensætning. Erhvervsministeriet, Advance/1,
 
Hjalager, Anne-Mette, 1996, Kultursektoren som et tredje arbejdsmarked, Århus: Forlaget Klim
 
Hjalager, Anne-Mette, 1996, Tourism and the environment - the innovation connection, Journal of Sustainable Tourism, 4, 4, pp 201-217
 
Hjalager, Anne-Mette, 1996, Miljøaktioner i turisme og fritid. En eksempelsamling, Bornholms Forskningcenter og Friluftsrådet
 
Hjalager, Anne-Mette, 1996, Cultural tourism in Denmark in Greg Richards (ed): Cultural tourism in Europe, CAB International, London, pp 127-146,
http://www.tram-research.com/cultural_tourism_in_europe.PDF
 
Hjalager, Anne-Mette, 1996, Environmental regulation of tourism. Strategies and prospects on three European islands: Bornholm, Mallorcan and the Isle of Wight, Bornholms Forskningscenter, Nexø, (150 s)
 
Hjalager, Anne-Mette, 1996, Innovation, virksomhedsnetværk og informationsteknologi i turisterhvervet. Introduktion til teorier og modeller, i Framke, Wolfgang, Anne-Mette Hjalager, Karen Thor Pedersen and Peter Strunge (eds): Nordisk turisme i en global sammenhæng. Udvalgte papers fra 4. Nordiske Forskersymposium, Copenhagen Business School, pp 25-39
 
Hjalager, Anne-Mette, 1996,: Diversification in agricultural tourism. Evidence from a European Community programme, Tourism Management, 15, pp 103-111
 
Hjalager, Anne-Mette, 1995, Tourism and leisure education in Denmark in Greg Richards (ed): European tourism and leisure education: Trends and prospects, European Association for Tourism and Leisure Studies, Tilburg University Press, Tilburg, pp 39-50
 
Hjalager, Anne-Mette, 1994, Dynamic innovation in the tourist industry, Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management, 6, 1994, pp 197-224
 
Veggeland, Noralv, 1993, Lars Hedegård Jensen og Anne-Mette Hjalager: Impact of the Development of the Nordic Countries on Regional Development and Spatial Organisation in the Community, NordREFO, (170 s)
 
Holm-Petersen, Erik, Peter Plougmann, Wolfgang Framke og Anne-Mette Hjalager, 1993, Turisme og fritid - en erhvervsøkonomisk analyse, Erhvervsfremme Styrelsen, september
 
Hjalager, Anne-Mette, 1993, Overnatningssektoren og bespisningssektoren i dansk turisme, Erhvervsfremme Styrelsen, September
 
Hjalager, Anne-Mette, 1993, Rejsesektoren og MIC-markedet i dansk turisme, Erhvervsfremme Styrelsen, September
 
Hjalager, Anne-Mette and Jette Tybjerg, 1993, Evaluering af iværksætterkurser for flygtninge og indvandrere, Århus amt, August
 
Hjalager, Anne-Mette and Lars Gelsing, 1992, Evaluation of the Utilization of Community Structural Funds by Small and Medium Sized Enterprises, Report for EC, DG XXII
 
Hjalager, Anne-Mette and Peter Plougmann, 1991, Turismesystemet i Danmark, Industriministeriet
 
Hjalager, Anne-Mette and Peter Plougmann, 1991, Rammebetingelser for turismesystemet i Danmark. Industriministeriet (
 
Hjalager, Anne-Mette, 1990, Turismens arbejdsmarked I, AMU-centrene i Ålborg, Åbenrå og Åkirkeby
 
Hjalager, Anne-Mette, 1989, Turismens arbejdsmarked II, Direktoratet for Arbejdsmarkedsuddannelserne, 1989
 
Anne-Mette Hjalager: Why no entrepreneurs? Life-modes, everyday life, and unemployment strategies in an underdeveloped region, Entrepreneurship and Regional Development, 1, 1989
 
Anne-Mette Hjalager: Livsformer og regional erhvervsudvikling, Samfundsøkonomen 7, 1988
 
Lene Dalsgaard and Anne-Mette Hjalager: Kommunerne som arbejdsmarkedsaktører, i NordREFO 1988:4
 
Anne-Mette Hjalager et. al.: Rekrutterings- og fastholdelsesstrategier for kvinder i mandejob i Vesthimmerland, Erhvervsudviklingscenter Farsø, 1987
 
Anne-Mette Hjalager: Livsformer på Lolland. Dagligliv, arbejdsløshedsstrategier og erhvervsfremme på Lolland, Planstyrelsen, 1987
 
Hjalager, Anne-Mette, 1986, Lokale Industriepolitik für kleine Unternehmen: da Beispiel der Textilindustrie in Herning-Ikast/Dänemark, Rauforschung und Raumordnung, 44, 2-3, pp 88-92
 
Anne-Mette Hjalager: Lokal erhvervspolitik i informationssamfundet, ATV erhvervsforskerprojekt (Ph.D dissertation), Nellemann, 1986
 
Anne-Mette Hjalager and Gert Lindgaard: Livsformer og lokale erhvervspolitiske initiativer, NordREFO, 1984
 
Anne-Mette Hjalager, Gert Lindgaard and Henning Snell: Kommunale og amtskommunale erhvervsfremmende initiativer, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, 1982
 
 


ADVANCE/1 - INCUBA SCIENCE PARK - ÅBOGADE 15 - DK 8000 AARHUS C
TELEFON +45 8734 5555 / +45 8734 5667 - MOBIL +45 5168 628 - E-MAIL:
anne-mette.hjalager@advance1.dk