Danish version
 
 Home

Profile

References

CV

Publications
     


 
    PUBLICATIONS
 
Hjalager, Anne-Mette, 2010, A review of the innovation research in tourism. Tourism Management, 31, 1, 1-12.
 
Hjalager, Anne-Mette and Sara Nordin, 2009, User-driven innovation in tourism – an inventory of methods. Article in review
 
Hjalager, Anne-Mette, Morten Lassen and Tage Bild, 2009, Nurses and their shop stewards. Changing agendas and collaboration with management, Journal of Health Organization and Management, 23, 1, 23-37.
 
Hjalager, Anne-Mette and Staunstrup, Jan K. (2009) Planlægning i sommerhusområder. Mod en ny dagsorden. (Planning in second home areas. Towards a new agenda) Byplan 61, 2, 11-15.
 
Hjalager, Anne-Mette, Staunstrup, Jan K og Ibsen, Rikke, 2009, Udviklingsdynamikker i sommerhussektoren (Development dynamics in the second home sector) København: Center for Bolig og Velfærd
 
Hjalager, Anne-Mette, 2009, Strategic innovation in tourism businesses in Louiz Moutinho (ed): Strategic management in tourism. (forthcoming).
Liburd, Janne and Anne-Mette Hjalager, 2009, Changing approaches to education, innovation and research in tourism, Journal of Hospitality and Tourism Management (forthcoming)
 
Hjalager, Anne-Mette, 2009, The Roskilde Festival as a tourism innovation system, Scandinavian Journal of Tourism and Hospitality Management, 9, 3/4, 266-287.
 
Hjalager, Anne-Mette, Staunstrup, Jan K. & Ibsen, Rikke (2009) Trade and value developments in the Danish second home sector. Implications for tourism, accepted for publication in Tourism Economics.
 
Hjalager, Anne-Mette, 2009, Regional Innovation systems: The case of angling tourism . Accepted for Tourism Geographies.
 
Huijbens, Edward H and Anne-Mette Hjalager, 2009, Innovating nature. Whale watching and angling tourists as science volunteers, Article in review.
 
Hjalager, Anne-Mette, 2009, Medical innovations and progress in tourism – selected narratives, Technovation, 29, 9, 596-601.
 
Hjalager, Anne-Mette, Znaider, Ruth and Holt Larsen, Henrik, 2009, HRM-earth – et samlet overblik over HRM i Danmark. (The Cranet HRM survey, København : Center for Ledelse.
 
Huijbens, Edward H, Anne-Mette Hjalager, Arvid Flagestad, Peter Björk, Sara Nordin, 2009, Sustaining creative entrepreneurship: The role of innovation systems, Ateljevic, H og S. Page (eds): Tourism and entrepreneurship: international perspectives, Oxford: Butterworth-Heinemann, 55-74.
 
Hjalager, Anne-Mette, 2009, The illegal economy in the restaurant sector in Denmark, Tourism and Hospitality Research, 8, 3, 239-251.
 
Hjalager, Anne-Mette, Edward H. Huijbens, Arvid Flagestad, Peter Björk, Sara Nordin, 2008, Innovation systems in Nordic tourism, Oslo: NICe. http://www.nordicinnovation.net/prosjekt.cfm?Id=1-4415-282
 
Hjalager, Anne-Mette, Robert Mogensen and Jørgen Møller, 2008, Fra arealknaphed til arealoverflod, Byplan, 60, 1, 15-21.
 
Hjalager, Anne-Mette, 2008, A competitive small scale food sector – reality or wishful thinking? Hansen, Kai Victor et al (eds): Culinary arts and sicences VI. Global, national and local perspectives, Stavanger: University of Stavanger. 342-351.
 
Hjalager, Anne-Mette and Hans Jørgen Dam, 2007, Kvalitetscheck af maskinsnedkeruddannelsen, (Quality check of the education of cabinet makers), Træets Uddannelser, www.tu.dk
 
Hjalager, Anne-Mette, Morten Lassen, Tage Bild og Jonas Husum, 2007, DSR tillidsrepræsentanterne i et forandret sundhedsfelt. Analyserapport, CARMA: Aalborg Universitet
 
Hjalager, Anne-Mette, 2007, Four stages in tourism globalisation, Annals of Tourism Research, 34, 2, 437-457
 
Hjalager, Anne-Mette, 2007, Turismens arbejdsmarked (Tourism labour market), in Sørensen, Anders (red): Grundbog i turisme, København: Frydenlund, 159-171
 
Hjalager, Anne-Mette, 2007, Ændringer i efterspørgselsmønstre i turismen in kystbyerne. (Changes in the tourism demand in coastal towns) Bidrag til analyseprojekt under Vendsyssels Udviklingsråd
 
Hjalager, Anne-Mette (ed), 2006, Vurdering af virkningen af forslag til 500 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Region Nordjylland (Assesment of the impacts of 500 new second homes in coastal areas in North Jutland, Aalborg: Viborg Amt og Nordjyllands Amt
 
Hjalager, Anne-Mette, 2006, Socio-økonomiske virkninger af ændringer af kystbeskyttelsen ved Lønstrup (Socio-economic effects of changes in the erosion protection in the Lønstrup area), Konsulentrapport for Nordjylland Amt
 
Hjalager, Anne-Mette, Robert Mogensen and Jørgen Møller, 2006, From scarcity to abundance. The EU agricultural policy and the consequences for the availability of land for urbanization, Paper in review
 
Hjalager, Anne-Mette and Anne Holm Sjøberg, 2006, Globaliseringen og de faglærte. (Globalisation and vocational training). København: Håndværksrådet
 
Hjalager, Anne-Mette, 2006, Høje huse på havnen, (Highrise buildings in habour areas) JP-Århus, 16.2.2006
 
Hjalager, Anne-Mette, 2006, The marriage between welfare services and tourism – a driving force for innovation, Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism, 6, 3-4, 7-30
 
Mabey, Christopher, Anne-Mette Hjalager and Birthe Kåfjord Lange, 2006, The role of HR professionals: OD consultants, strategic brokers or individual therapists? In Larsen, H. H., & Mayrhofer, W. (Eds.). Managing human resources in Europe. London: Routledge, 197-213
 
Hjalager, Anne-Mette, 2006, Øget indtjening i småskala fødevareproduktion. Producenternes fremtidsforventninger og behov for viden og rådgivning. (Increased earnings in small scale food production) Spørgeskemaanalyse, Holstebro: VIFU. http://www.vifu.net/Default.asp?ID=132
 
Hjalager, Anne-Mette, 2006, Øget indtjening i småskala fødevareproduktion. Statistisk analyse af sektorens struktur, udvikling og indtjening, rådgivning. (Increased earnings in small scale food production) Holstebro: VIFU
http://www.vifu.net/Default.asp?ID=132
 
Hjalager, Anne-Mette, 2006, Øget indtjening i småskala fødevareproduktion. Hvad gør småskala fødevareproduktion til en succes? rådgivning. (Increased earnings in small scale food production) Interviewundersøgelse, Holstebro: VIFU,
http://www.vifu.net/Default.asp?ID=132
 
Hjalager, Anne-Mette, 2005, Startvejledninger for iværksættere inden for 25 brancher (25 Business Opportunities), www.startogvaekst.dk/sw5734.asp
 
Hjalager, Anne-Mette and Henrik Holt Larsen, 2005, Lederpejling 5. Lederne og deres netværk, København: FTF, www.ftf.dk
 
Hjalager, Anne-Mette and Henrik Holt Larsen, 2005, De små virksomheder og karriererne. (Small enterprises and careers), Ledelse i Dag, 15, 1, 48-49
 
Hjalager, Anne-Mette, 2005, Innovation in tourism in a welfare state perspective, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 5, 1, pp 46-54
 
Hjalager, Anne-Mette, 2005, Globalisering i turisterhvervet (Globalisation in the tourist industry), Samfundsøkonomen, 2, pp 24-27
 
Hjalager, Anne-Mette, John Houman Sørensen and Rasmus Juul Møberg, 2005, Who cares? Male and female careers in the health and eldercare sector in Denmark, Equal Opportunities International, 24, 3 /4, pp 27-45
 
Hjalager, Anne-Mette, 2005, HRM behaviour and economic performance – small versus large tourism enterprises, Eleri Jones and Claire Haven (eds): Tourism SMEs, service quality and destinations, Wallingford: CABI, 171-182
 
Hjalager, Anne-Mette og Henrik Holt Larsen, 2004, Careers in SMEs, Paper til RENT conference, Copenhagen, November
 
Hjalager, Anne-Mette og Henrik Holt Larsen, 2004, Lederpejling 4. Hvad gør lederjobbet attraktivt?, (What makes the managerial job attractive?) København, FTF www.ftf.dk
 
Hjalager, Anne-Mette, John Houmann Sørensen and Rasmus Juul Møberg, 2004, Florence Nightingale på tilbagetog? Myter og paradokser på arbejdsmarkedet for pleje og omsorg. (Florence Nightingale on the retreat? Myths and paradoxes on the care labour market) Aalborg: CARMA, Aalborg University
 
Hjalager, Anne-Mette, Henrik Holt Larsen and Anders Bojesen, 2004, Management training and development in Denmark: A case of serious playfulness, Mabey, Chris (ed): Developing managers in Europe, Forthcoming
 
Frank Balle, Anne-Mette Hjalager og Henrik Holt Larsen, 2004, Human Ressource Management i små og mellemstore virksomheder (HRM in SMEs), København Nyt fra Samfundsvidenskaberne
 
Hjalager, Anne-Mette, 2004, Sustainable leisure life modes in rural areas, International Journal of Tourism Research, 6, 3, pp 177-188
 
Hjalager, Anne-Mette; 2004, Iværksætteri i folkeskolen (Entrepreneurship education in the primary school sector), in Mogens Thomsen (ed): Iværksætteri i undervisningen – praksiserfaringer fra det danske uddannelsessystem, København: Erhvervsfremme Styrelsen
http://www.ebst.dk/file_ivaerksaetteri_undervisning.1084
 
Hjalager, Anne-Mette, 2004, What do tourists eat and why? Towards a sociology of gastronomy and tourism, Tourism - an Interdisciplinary Journal, 52, 2, pp 195-201
 
Hjalager, Anne-Mette, 2004, Det fleksible arbejdes geografiske dimensioner, (Geographical dimensions of virtual work), Geografisk Orientering, 34, 4, pp 432-439
 
Hjalager, Anne-Mette og Henrik Holt Larsen, 2003, Lederpejling 2: Forandringsledelse, (Change management) København: FTF www.ftf.dk
 
Hjalager, Anne-Mette, 2003, Virtually working: traditional and emerging institutional frameworks for the contingent workforce, The International Journal of Manpower, 24, 3, pp 187-206
 
Hjalager, Anne-Mette, 2003, Personalemobilitet og økonomisk performance i små og mellemstore virksomheder, (Labour turnover and economic performance in SMEs), Ledelse & Erhvervsøkonomi, 67, 2, pp 83-94
 
Hjalager, Anne-Mette, 2003, Langt fra virkeligheden? Personalefunktionens opfattelser og vurderinger af stress på arbejdspladsen, (HR-managers’ conceptions of work-related stress), Cranet-undersøgelsen, 2003, København, Center for Ledelse og Copenhagen Business School, pp 221-234
 
Hjalager, Anne-Mette, 2003, Læring på jobbet. Mantra eller just-in-time nødvendighed?, (Workplace learning. Mantra or just-in-time necessity?) Anna, Henrik Holt Larsen og Ruth Znaider (eds): HRM ved en milepæl. Cranet-undersøgelsen 2003, København: Center for Ledelse og Copenhagen Business School, pp 199-210
 
Hjalager, Anne-Mette og Anne Holm Sjøberg, 2003, Nydanskerne i lære i små og mellemstore virksomheder (Immigrants in apprendiceships in SMEs), Samfundsøkonomen, 1, pp 28-33
 
Balle, Frank, Anne-Mette Hjalager og Henrik Holt Larsen, 2003, Lederudvikling i Europa – danske Lederes holdninger og aktiviteter, Leonardo Management Project, Handelshøjskolen i København
 
Hjalager, Anne-Mette, 2003, Great expectations. Book review, Tourism Analysis
 
Hjalager, Anne-Mette, 2003, Karrierer i små og mellemstore virksomheder. En begrebsmæssig diskussion, (Careers in SMEs. A conceptual framework), Arbejdsliv forthcoming
 
Hjalager, Anne-Mette og Henrik Holt Larsen, 2003, Leder Pejling. FTF-ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling, (Management viewpoints. Unionised managers’ attitudes to jobs, education and development), København: FTF
http://www.ftf.dk/multimedia/0303_LederPejling_rapport.pdf
 
Hjalager, Anne-Mette, 2003, Globalized tourism careers? Opportunities and dilemmas facing higher education in tourism, Journal of Hospitality, Leisure, Tourism Education, 2,2, pp 1-12, http://www.hlst.ltsn.ac.uk/johlste/about.html
 
Hjalager, Anne-Mette og Torben Andersen, 2003, Ti år efter – rationalisering og beskæftigelse i danske pengeinstitutter (Ten years after – rationalisation and employment in the Danish banking sector), accepted for publication in Økonomi og Politik
 
Leth, Camilla, Anne-Mette Hjalager og Henrik Holt Larsen, 2003, Lederudvikling i Europa – danske lederes holdninger og aktiviteter, (Management development in Europe – Danish Manageres), Leonardo Management Project, Handelshøjskolen i København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne
 
Hjalager, Anne-Mette, 2003, Managers of SMEs – career shifts, inter-industry mobility, and wages, Career Development International, 8, 3, pp 153-151
 
Hjalager, Anne-Mette, 2002, Four labour market cultures – the tourist service encounter revisited, Conference paper
 
Hjalager, Anne-Mette og Nicolai Fischer, 2002, Iværksætterundersøgelse 2002, (Entrepreneurship survey) Århus: Århus Amts Erhvervsafdeling
 
Hjalager, Anne-Mette, 2002, Iværksætteres kompetencer – eller hvordan uddanner man sig bedst til et arbejdsliv som selvstændig? (Entrepreneur competences – or how to educate oneself to become an entrepreneur), Århus: Århus Amts Erhvervsafdeling
http://www.ivaerksaetterservice.dk/download.asp
 
Hjalager, Anne-Mette, 2002, Yuppies revisited – the importance of geography for the pursuing of careers, conference paper
 
Hjalager, Anne-Mette, 2002, Personalemobilitet og økonomisk performance i små og mellemstore virksomheder (Personnel turnover and performance in SMEs), conference paper
 
Hjalager, Anne-Mette, 2002, Læring på jobbet – en livsform? (Learning on the job – a way of life?) I Kommunernes Landsforening, KTO og Handelshøjskolen i København (eds): Et overblik over læring på jobbet i danske kommuner, København
 
Hjalager, Anne-Mette, 2002, Karrierer, mobilitet og små og mellemstore virksomheder. En begrebsmæssig diskussion (Careers, mobility and SMEs. A conceptual discussion), Article under review for Arbejdsliv
 
Holm Sjøberg, Anne og Anne-Mette Hjalager, 2002, Hvorfor skulle de ikke passe ind? En undersøgelse af nydanske elever små og mellemstore håndværksvirksomheder, (Immigrants in vocational training in SME’s) København: Håndværksrådet,
http://www.hvr.dk/aktiviteter/nydanskerprojekt/nydanskerrapport.pdf
 
Hjalager, Anne-Mette og Niels Ragnar Jeansson, 2002, Turismens arbejdsmarked i Øresundsregionen, (Tourism Labour Markets in the Øresund Region) Udredningsrapport til Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd, Copenhagen www.af-oeresund.org
 
Hjalager, Anne-Mette, 2002, Repairing innovation defectiveness in tourism, Tourism Management, Vol 23, 5, pp 465-474
 
Hjalager, Anne-Mette, 2002, A typology of culinary tourism, in Anne-Mette Hjalager and Greg Richards (eds), Tourism and gastronomy, London: Routledge, pp 21-35
 
Hjalager, Anne-Mette and Greg Richards, 2002, Still undigested: Research issues for the future, in Anne-Mette Hjalager and Greg Richards (eds), Tourism and gastronomy, London: Routledge, pp 224-234
 
Hjalager, Anne-Mette, 2001, Den teoretiske referenceramme – en kort gennemgang, (A theoretical framework – Nordic tourism in a regional perspective) I Hjalager, Anne-Mette (red): Nordisk turisme i et regionalt perspektiv. Stockholm: Nordregio WP 2001:11, pp 11-24, http://www.nordregio.se/Files/wp0111.pdf
 
Hjalager, Anne-Mette, 2001, Økonomiske grundvilkår for turismen i de nordiske lande, (Economic preconditions for tourism in the Nordic countries) I Hjalager, Anne-Mette (red): Nordisk turisme i et regionalt perspektiv. Stockholm: Nordregio WP 2001:11, pp 25-34, http://www.nordregio.se/Files/wp0111.pdf
 
Hjalager, Anne-Mette og Susanne Jensen, 2001, Nordjylland –en turismeregion i Danmark, (Northern Jutland – a tourism region in Denmark) I Hjalager, Anne-Mette (red): Nordisk turisme i et regionalt perspektiv. Stockholm: Nordregio WP 2001:11, pp 47-70, http://www.nordregio.se/Files/wp0111.pdf
 
Hjalager, Anne-Mette, 2001, Mod en velfærdsorienteret regional turismeudvikling i Norden, (Towards a wellfare based tourism development in the Nordic Countries) I Hjalager, Anne-Mette (red): Nordisk turisme i et regionalt perspektiv. Stockholm: Nordregio WP 2001:11, pp 155-170, http://www.nordregio.se/Files/wp0111.pdf
 
Hjalager, Anne-Mette, 2001, At give folk en chance. De menneskelige ressourcer i et stakeholderperspektiv (Another chance. Human resources in a stakeholder perspective), in Henrik Holt Larsen (ed): Human Resource Management i modlys – spydspidser og dilemmaer, Handelshøjskolen i København, pp 72-90
 
Hjalager, Anne-Mette, 2001, Succeskriterier og indikatorer i det grænseregionale udviklingsarbejde, (Succes criteria and indicators in crossborder development cooperation) København: Nordisk Ministerråd og Øresundskomiteen
http://www.oeresundskomiteen.dk//site_dir/oeresund/upload/forskningsraport.pdf
 
Hjalager, Anne-Mette, 2001, Tourism destinations and the concept of industrial districts, Tourism and Hospitality Research, 2, 3, pp 199-213
 
Hjalager, Anne-Mette, 2001, Quality in tourism through the empowerment of tourists, Managing Service Quality, vol 11, 4, pp 287-295
 
Hjalager, Anne-Mette and Steen Andersen, 2001, The immigrants on the tourism labour market: development, socio-economic profiles and retention patterns, Paper for Geography of Tourism Conference, Flagstaff
 
Hjalager, Anne-Mette og Steen Andersen, 2001, Tourism labour: contingent work or professional careers? Employee Relations Journal, 23,2, 115-129
 
Hjalager, Anne-Mette, 2001, Akademikerkvindernes økonomiske tilbagetog (Financial backlashes for women with a higher education), Henrik Holt Larsen, 2001, Noget for noget? Rekruttering og fastholdelse af unge højtuddannede, København: Berlingske Annoncecenter og Nyt fra Samfundsvidenskaberne, pp 58-62
 
Hjalager, Anne-Mette og Jette Tybjerg, 2001, Kvinde kend din kurs (Woman, your destination), København: Aschehoug, forthcoming
 
Hjalager, Anne-Mette, 2000, De små og mellemstore virksomheder i tal – en historie om menneskelige ressourcer, (SMEs in figures – a human ressource issue) in Henrik Holt Larsen (red): Menneskelige ressourcer – den mindre virksomheds konkurrencekraft, København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, pp 75-85
 
Hjalager, Anne-Mette, 2000, Organisational ecology in the Danish restaurant sector, Tourism Management, 21, 3, pp 271-280
 
Hjalager, Anne-Mette, 2000, Planlægning i Portland og Oregon, (Planning in Portland and Oregon), Byplan, 3, pp 110-116
 
Andersen, Torben, Anne-Mette Hjalager, Knud Sinding og Steen Hildebrandt, 2000, Hvor stabile er danske arbejdspladser?, (How stable are jobs in Denmark?) Tidsskrift for Arbejdsliv 2, 1 , pp 25-36
 
Hjalager, Anne-Mette and Magda Antonioli, 2000, Food for tourists - determinants of an image, International Journal of Tourism Research, 2, 1-13
 
Hjalager, Anne-Mette, 2000, Tourism destinations and the concept of industrial districts, Tourism & Hospitality Research, 2,3, pp 199-213
 
Hjalager, Anne-Mette, 2000, Innovation, In Jarari. J. (ed), Encyclopedia of Tourism, London: Routledge
 
Andersen, Torben, Anne-Mette Hjalager, Knud Sinding and Steen Hildebrandt, 2000, Hvor stabile er dansk arbejdspladser? (Stability of Danish enterprises?), Tidsskrift for Arbejdsliv, 2, 1, pp 25-36
 
Hjalager, Anne-Mette, 1999, The immigrants on the tourism labour market, paper for the IGU Study Group of Sustainable Tourism, Flagstaff, October, Accepted for publication in Current Issues in Tourism
 
Hjalager, Anne-Mette, 1999, Interorganisational learning systems, Human Systems Management, 18, pp 23-33
 
Hjalager, Anne-Mette, 1999, The Geography of Tourism and Recreation: Environment, Place and Space (Book review), Tourism Management
 
Hjalager, Anne-Mette, 1999, Consumerism and sustainable tourism, Journal of Travel & Tourism Marketing, 8, 3, pp 1-20
 
Hjalager, Anne-Mette, 1999, Virtuelle virksomheder og mobile medarbejdere, (Virtual organisations and mobile employees), Ledelse i Dag, 9, 3, 264-270
 
Hjalager, Anne-Mette, 1999, Technology domains and manpower choice in the restaurant sector, New Technology, Work and Employment, 14, 1, pp 81-93
 
Hjalager, Anne-Mette, 1999, The ecology of organisations in Danish tourism: a regional labour perspective, Tourism Geographies, 1, 2, 164-182
 
Hjalager, Anne-Mette, 1999, Livsforløb for restaurantvirksomheder. En organisationsøkologisk undersøgelse af nyetableringer, overlevelser og nedlæggelser 1980-1994. (Life cycles of restaurant enterprises; entries, exits and survivals 1980-1994), HHÅ working paper series
 
Hjalager, Anne-Mette, 1999, Stabilisation policies for the tourist sector, Tourism Economics, 5, 3, pp 261-276
 
Hjalager, Anne-Mette, 1999, Tourism labour market - a virtual reality?, manuscript under reviewing
 
Hjalager, Anne-Mette, 1999, Turismens arbejdsmarked i et europæisk perspektiv: produktivitet, teknologi og konkurrenceevne (The tourism labour market in a European perspective: productivity, technology and competitiveness), Samfundsøkonomen, October, pp 21-27
 
Hjalager, Anne-Mette and Tom Baum, 1998, Upgrading human resources: an analysis of the number, quality and qualifications of employees required in the tourism sector, Report for the High Level Group on Tourism and Employment, The Aarhus School of Business and Stratchlyde University
 
Hjalager, Anne-Mette, 1998, Turisme i landdistrikter - en farbar vej til erhvervsudvikling? (Tourism in rural areas - a path to development?), Byplan 50, 6, pp 228-233
 
Sinding, Knud, Anne-Mette Hjalager, Torben Andersen and Steen Hildebrandt, 1998, Virtuelle arbejdsmarkeder? Om konvergenstendenser i personaleomsætning og brug af bibeskæftigelse i servicesektorer (Virtual labour markets? Convergence in labour turnover and secondary employment in service sectors) Økonomi og Politik, 71, 4, pp 2-11
 
Andersen, Torben and Anne-Mette Hjalager, 1998, Bliver hierarkierne fladere? Erfaringer fra danske pengeinstitutter, (Delayering hierarchies in Danish banks), Ledelse og Erhvervsøkonomi, 62, 4, pp 251-264
 
Hjalager, Anne-Mette and Steen Andersen, 1998, Turismebeskæftigelse i Mål 5b-områderne: En undersøgelse af karrieremønstre og uddannelsesforudsætninger, (Tourism employment in Objective 5b-regions; career patterns and education preconditions), HHÅ working paper series
 
Hjalager, Anne-Mette, 1998, Structural constraints on organisational and interorganisational learning, The Learning Organization, 5,5, pp 221-227
 
Hjalager, Anne-Mette, 1998, Turismeforskning - set i et erhvervsøkonomisk lys (Tourism research - economic aspects), Samfundsøkonomen, November, pp 20-26
 
Hjalager, Anne-Mette and Finn Hjerrild, 1998, Sources of tourism statistics, Denmark, in Pacific Tourism Review, 2, pp 297-302
 
Hjalager, Anne-Mette, 1998, Environmental regulation of tourism - Impacts on business innovation, Progress in Tourism and Hospitality Research, 4, pp 17-30
 
Hjalager, Anne-Mette, 1997, Kan innovationer i servicesektoren fremmes?, (Can innovations in services be promoted?) "Samfundsøkonomen", November, pp 22-28
 
Hjalager, Anne-Mette, 1997, Labour subsidies for the cultural sector. Extent and impacts International Journal of Manpower, 18, 7, pp 636-643
 
Hjalager, Anne-Mette, 1997, Innovation patterns in sustainable tourism - an analytical typology, Tourism Management, 16, 3, pp 35-41
 
Hjalager, Anne-Mette, 1997, Environmental economics in tourism (book review), Annals of Tourism Research, 24, pp 1020-1021
 
Hjalager, Anne-Mette and Bo Kristensen, 1997, Midtvejsevaluering af Mål 5B-ordningen, (Intermediary evaluation of the Objective 5B programme), Advance/1
 
Hjalager, Anne-Mette, 1996,Turisterhvervets arbejdskraftsammensætning. (Composition of labour in the tourist industry). Study undertaken for Erhvervsministeriet, Advance/1
 
Hjalager, Anne-Mette, 1996, Kultursektoren som et tredje arbejdsmarked, (The arts sector as a third labour market) Forlaget Klim
 
Hjalager, Anne-Mette, 1996, Tourism and the environment - the innovation connection, Journal of Sustainable Tourism, 4, 4, pp 201-217
 
Hjalager, Anne-Mette, 1996, Miljøaktioner i turisme og fritid. En eksempelsamling, (Environmental initiatives in tourism and leisure) Bornholms Forskningscenter og Friluftsrådet
 
Hjalager, Anne-Mette, 1996, Cultural tourism in Denmark in Greg Richards (ed): Cultural tourism in Europe, London: CAB International, pp 127-146 http://www.tram-research.com/cultural_tourism_in_europe.PDF
 
Hjalager, Anne-Mette, 1996, Environmental regulation of tourism. Strategies and prospects on three European islands: Bornholm, Mallorcan and the Isle of Wight, Bornholms Forskningscenter, Nexø
 
Hjalager, Anne-Mette, 1996, Innovation, virksomhedsnetværk og informationsteknologi i turisterhvervet. Introduktion til teorier og modeller (Innovations, networks, and information technology in tourism) in Framke, Wolfgang, Anne-Mette Hjalager, Karen Thor Pedersen and Peter Strunge (eds): Nordisk turisme i en global sammenhæng. Udvalgte papers fra 4. Nordiske Forskersymposium, Copenhagen Business School, pp 25-39
 
Hjalager, Anne-Mette, 1996,: Diversification in agricultural tourism. Evidence from a European Community programme, Tourism Management, 15, pp 103-111
 
Hjalager, Anne-Mette, 1995, Tourism and leisure education in Denmark in Greg Richards (ed): European tourism and leisure eduction: Trends and prospects, Europen Association for Tourism and Leisure Studies, Tilburg University Press, Tilburg, pp 39-50
 
Hjalager, Anne-Mette, 1994, Dynamic innovation in the tourist industry, Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management, 6, 1994, pp 197-224
 
Veggeland, Noralv, 1993, Lars Hedegård Jensen and Anne-Mette Hjalager: Impact of the Development of the Nordic Countries on Regional Development and Spatial Organisation in the Community, NordREFO
 
Holm-Petersen, Erik, Peter Plougmann, Wolfgang Framke and Anne-Mette Hjalager, 1993, Turisme og fritid - en erhvervsøkonomisk analyse, (Tourism and leisure, an economic analysis) Erhvervsfremme Styrelsen, september
 
Hjalager, Anne-Mette, 1993, Overnatningssektoren og bespisningssektoren i dansk turisme, (Accomodation and catering sector, an economic analysis) Erhvervsfremme Styrelsen, September
 
Hjalager, Anne-Mette, 1993, Rejsesektoren og MIC-markedet i dansk turisme, (Travel services, an economic analysis) Erhvervsfremme Styrelsen, September (85 pages)
 
Hjalager, Anne-Mette and Jette Tybjerg, 1993, Evaluering af iværksætterkurser for flygtninge og indvandrere, (Evaluation of courses in entrepreneurship for immigrants) Århus amt, August (37 pages)
 
Hjalager, Anne-Mette and Lars Gelsing, 1992, Evaluation of the Utilization of Community Structural Funds by Small and Medium Sized Enterprises, Report for EC, DG XXII
 
Hjalager, Anne-Mette and Peter Plougmann, 1991, Turismesystemet i Danmark, (The tourism system in Denmark) Industriministeriet
 
Hjalager, Anne-Mette and Peter Plougmann, 1991, Rammebetingelser for turismesystemet i Danmark. (Legal frameworks for the development of tourism in Denmark) Industriministeriet
 
Hjalager, Anne-Mette, 1990, Turismens arbejdsmarked I, (Labour market of tourism) AMU-centrene i Ålborg, Åbenrå og Åkirkeby
 
Hjalager, Anne-Mette, 1989, Turismens arbejdsmarked II, (Labour market of tourism) Direktoratet for Arbejdsmarkedsuddannelserne, 1989
 
Anne-Mette Hjalager: Why no entrepreneurs? Life-modes, everyday life, and unemployment strategies in an underdeveloped region, Entrepreneurship and Regional Development, 1, 1989
 
Anne-Mette Hjalager: Livsformer og regional erhvervsudvikling (Life modes and regional development) Samfundsøkonomen 7, 1988
 
Lene Dalsgaard and Anne-Mette Hjalager: Kommunerne som arbejdsmarkedsaktører (Municipalities as labour market actors) in NordREFO 1988:4
 
Anne-Mette Hjalager et. al.: Rekrutterings- og fastholdelsesstrategier for kvinder i mandejob i Vesthimmerland, (The recruiting to and retaining of women in typical male jobs), Erhvervsudviklingscenter Farsø, 1987
 
Anne-Mette Hjalager: Livsformer på Lolland. Dagligliv, arbejdsløshedsstrategier og erhvervsfremme på Lolland, (Life modes, unemployment strategies and regional policies on Lolland) Planstyrelsen, 1987.
 
Hjalager, Anne-Mette, 1986, Lokale Industriepolitik für kleine Unternehmen: da Beispiel der Textilindustrie in Herning-Ikast/Dänemark, Rauforschung und Raumordnung, 44, 2-3, pp 88-92
 
Anne-Mette Hjalager: Lokal erhvervspolitik i informationssamfundet, (Local economic policy in the information society) ATV erhvervsforskerprojekt (Ph.D dissertation), Nellemann, 1986
 
Anne-Mette Hjalager and Gert Lindgaard: Livsformer og lokale erhvervspolitiske initiativer, (Life modes and local initiatives) NordREFO, 1984
 
Anne-Mette Hjalager, Gert Lindgaard and Henning Snell: Kommunale og amtskommunale erhvervsfremmende intiativer, (Local and regional economic initiatives), Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, 1982
 
 


ADVANCE/1 - INCUBA SCIENCE PARK - ÅBOGADE 15 - DK 8000 AARHUS C
TELEFON +45 8734 5555 / +45 8734 5667 - MOBIL +45 5168 628 - E-MAIL:
anne-mette.hjalager@advance1.dk