English version
 
 Forside

Profil

Referencer

CV

Publikationer

Nytårskort 2010

Nytårskort 2009

Nytårskort 2008

Nytårskort 2007

Nytårskort 2006

www.innotour.com
     


 
    NYTÅRSKORT 2007

Medicinskabet i rejsebagagen

   Glasset med gin og tonic på verandaen eller hotellets terrasse fremstår som et symbol på en afslappet kolonial livs- og rejsestil. Men ret beset vandt drinken kun frem, fordi den eliminerede noget af den bitre smag fra kinin, som skulle forebygge den vidt udbredte malaria. Kinin var kendt siden 1600-årene, og fra omkring 1850 blev det en fast bestanddel i kolonialisternes og de rejsendes profylaktiske selvmedicinering. Stoffet blev ret møjsommeligt og med store omkostninger udvundet af safterne fra cinchona-træet. I 1944 blev kinins kemiske sammensætning fundet, og det blev herefter fremstillet syntetisk.
   Kinin er et af mange eksempler på, at lægevidenskabens landvindinger gennem historien har været en forudsætning for stadig nye turismeformer og for åbningen af nye rejsemål. Den proces er ikke stoppet.
   Før midten af 1700-årene sås sygdom som et resultat af metafysiske essenser, der
på den ene eller anden måde udgjorde sygdommens inderste væsen. Sådanne essenser var jo ikke rigtig noget, som en syg kunne forsvare sig imod – det skulle da være med bønner, besværgelser eller hjemlig omsorg. I den moderne lægevidenskab begyndte man at forbinde sygdomssymptomer med bestemte organer og processer i kroppen. Observationer og målinger blev centrale videnskabelige metoder i stedet for de hidtidige filosofiske spekulationer og fantasmer. Lægevidenskaben kastede sig i årtierne omkring 1800 med ildhu over at forstå sygdomme bedre. Først i slutningen af 1800-årene trængte tanken om at bruge den nye viden aktivt i forebyggelse og helbredelse frem, og det blev et mere ultimativt mål med forskningen.
   Nu må man ikke tro, at alle sygdomme havde en lige stor interesse og prioritet. Den franske filosof Foucault observerede, at lægevidenskaben langt hen ad vejen gav udtryk for et videbegær, der netop passede overens med bærende sociale, økonomiske og politiske forestillinger. En stor interesse gjaldt malaria. Den generede de magtfulde europæiske staters økonomiske herredømme og deres militære kontrol over kolonier og protektorater. Som andre tropesygdomme lagde den også en væsentlig dæmper på rejser og ekspeditioner i den mere lystbetonede del af spektret. Selv mange europæiske destinationer, for eksempel i Italien, på Balkan og sågar på Lolland, skulle man ikke aflægge visit, hvis man havde sit liv kært.
   Kampen mod malariaen var således til godt op i det 20’ende århundrede ikke primært tænkt som et humanitært korstog for de indfødte befolkninger. Man så heller ikke befolkningens helse som en forudsætning for økonomisk udvikling. Indsatsen var derimod et led i at lade den hvide mand tage hånd om de store naturlige ressourcer, som de indfødte i den tids optik så sørgeligt var ude af stand til at drage en fornuftig økonomisk nytte af.
 

 
   I 1897 blev myggenes rolle i spredningen af malaria endeligt dokumenteret. Fortsat var man dog uden redskaber til at bekæmpe og kurere feberen effektivt. Men man kunne gå i krig mod de farlige insekter. Det foregik ved at oversprøjte marsk- og vådområder, hvor myggelarverne udklækkedes, først med petroleum og arsen, siden fra 1930’erne og fremad med DDT. Verdenssundhedsorganisationen WHO havde store forhåbninger om total udryddelse. Men myggene blev resistente, og DDT lagde sig ind i fødekæden og forårsagede bizarre genetiske mutationer. DDT var en løsning, som skabte nye problemer, blandt andet for den naturmæssige diversitet, som er en vigtig forudsætning for en lukrativ og bæredygtig turisme.
   Danskernes oversøiske fornøjelsesrejser var meget fåtallige frem til efter 2. verdenskrig. Statens Seruminstitut var på verdensplan ledende med fremstilling af vacciner og forrest med at overvåge og udbrede viden om forebyggelse af især smitsomme sygdomme. Det kom udlandsrejsende til gode. Danskere med udlængsel til fjerne egne kunne rette henvendelse til deres praktiserende læge. Lægen kunne støtte sig til enhver tid opdaterede vaccinationsanvisninger fra ”Tanten på Amager”, som Seruminstituttet kærligt kaldtes.
   Fra 1960’erne var helbredsfarerne ved rejser i troperne decimerede, eller i det mindste håndterbare. Lægevidenskaben og medicinalindustrien engageredes nu på anden måde i forhold til turismens behov. Kemien kunne bruges til at understøtte de rejsendes trang til at skærpe sanserne og kontrollere kroppen, så de fik mest muligt ud af den dyrebare ferieperiode. Fra at bruge lægevidenskaben som hjælp til at overleve, blev den også løftestang for at opleve.
   De såkaldte ferietabletter kom på markedet i 1960’erne. I mange europæiske lande kunne pillerne fås i håndkøb. De var fabelagtige til at holde energiniveauet oppe, og man behøvede ikke så meget søvn, når man tog dem. Pillerne havde også den virkning, at man blev mere udadvendt. Altså ikke så dårligt, hvis planerne var en strabadserende scoretur. Sagen var imidlertid, at disse piller, trods utallige kælenavne, var og blev amfetamin, som er et skrapt og vanedannende narkotisk stof med mange bivirkninger. Stoffet blev derfor taget ud af den legale handel.
   Spektakulære nye turismeformer foregår i uvejsomme terræner og under vanskelige klimatiske betingelser. Interessen for ekstrem-turisme er i disse år eksplosivt voksende, og lægevidenskaben er i hælene. Et nystiftet Wilderness Medical Society – amerikansk naturligvis - ønsker at bane vejen for og professionalisere denne ”vildnismedicin”. Disciplinen er en skønsom blanding af lægevidenskab, selvhjælpsfilosofi, højteknologi samt miljø- og naturetik.
   Det sidste kapitel af Foucaults sociale og økonomiske medicinhistorie er ikke forfattet endnu. Turismen skal skrives ind.
   Med disse refleksioner ønskes et godt nytår.


Anne-Mette Hjalager
Advance/1
Forskerparken
Gustav Wiedsvej 10
8000  Aarhus C.
8620 2000
hjalager@advance1.dk
www.advance1.dk
 
 


ADVANCE/1 - INCUBA SCIENCE PARK - ÅBOGADE 15 - DK 8000 AARHUS C
TELEFON +45 8734 5555 / +45 8734 5667 - MOBIL +45 5168 628 - E-MAIL:
anne-mette.hjalager@advance1.dk