English version
 
 Forside

Profil

Referencer

CV

Publikationer

Nytårskort 2010

Nytårskort 2009

Nytårskort 2008

Nytårskort 2007

Nytårskort 2006

www.innotour.com
     


 
    NYTÅRSKORT 2006

Dannelsesrejsen

   Farverige og højbritiske film som for eksempel "A room with a view" levendegør en rigtig dannelsesrejse. Personerne hengiver sig i samtaler om italiensk renæssancekunst og
-arkitektur. Højdepunkter består af indførelse i disse emner af stedlige kendisser. Under ikke alt for strabadserende former lærer de rejsende sig lidt af det lokale tungemål. De indtager naturligvis rigelige mål af god mad og drikke og opsøger strejf af pikant flirt. Denne cocktail af uddannelse, oplevelser og personlig udvikling finder sted uden antydning af hastværk og fortrinsvist i selskab med landsmænd.

   Uskyldigt tidsfordriv? Eller et led i civilisationsprocessen?
 

FOTO: Augustus Egg: The Travelling Companions, 1862

Efter reformationen opstod dannelsesrejsen som en ny rejseform ved siden af pilgrimstogterne. At rejse ud for at lære tilkom især adelens sønner. Men det var ikke først og fremmest et personligt dygtiggørelsesprojekt. I den tid transformerede adelen sig fra fortrinsvist at være håndlangere i kongens stridigheder med undersåtter og naboregioner til at blive en godsejer- og embedsmandsstand.

   De unge sønner blev udsendt af familien for at hjemhente viden og kontrakter, der kunne vise sig nyttige både for at drive et gods som en virksomhed, men også - og ofte vigtigere - for at familien kunne positionere sig passende i forhold til den fremvoksende moderne statsmagt. Rejserne foregik primært til Tyskland og Frankrig, hvor Göttingen og Paris var næsten selvskrevne rejsemål. Nu kunne man måske tro, at studier i landbrugsrelaterede discipliner - og herunder naturvidenskab og økonomi - var i særlig høj kurs, den øgede fokus på godsernes drift taget i betragtning. Sådan var det dog ikke. De unge adelsmænd skulle under deres rejser også tillempe sig noble manerer. Sprogkundskaber var vigtige, men kunster som fægtning, ridning, jagt og dans var ligeledes efterstræbelsesværdige. Indsigt i jura kunne også blive nyttig, når man skulle vise sig duelig til at konkurrere om kongens gunst. Sammenlagt var rejsens hensigt altså en kosmopolitisk gentleman-dannelse, som skulle befæste og udbygge adelsstandens særpræg og privilegier.

   At lade sønnerne gennemgå en sådan dannelse var ingen billig fornøjelse. Der skulle betales for rejser og standsmæssigt ophold. Klæderne måtte være fornemme nok til at gå an ved selskaber og hoffer. Ofte måtte der bekostes ledsagelse eller andre former for opsyn med de nogen gange uregerlige og ødsle ungersvende. Undervisningen ved de passende prestigefyldte universiteter var heller ikke gratis. Det siges om Frederik Schulins to år lange rejse, at den kostede 15.000 rigsdaler - svarende til prisen for at opføre familiens landsted Frederiksdal ved Lyngby. Korrespondancen fra familie til søn illustrerer udmærket, at investeringen i dannelse var et element i en konkurrencestrategi for hele dynastiet.

   Der var en stor spildprocent. Langt fra alle disse rejsende adelsmænd fik de positioner, som de eller deres familier forventede. Måske var det endda kontraproduktivt? Nogle af de hjemkomne var blevet til levemænd, som efterfølgende satte store formuer og møjsommeligt erhvervede positioner over styr.

   Efterhånden som samfærdselsmidlerne blev forbedret i løbet af 1800-årene, fik flere objektivt mulighed for at rejse ud og danne sig. Men af andre årsager skete det ikke i et omfang, som modsvarede de nye chancer. I embedsværket og i universitetsverdenen kunne adelens dominans ikke opretholdes. En større faglig orientering og en skarpere adskillelse af disciplinerne blev ligeledes mere nødvendig op mod vor tid. En national kundskabsproduktion tog fart i de danske uddannelsesinstitutioner, som fik en større udbredelse og betydning. De toneangivende klasser reorienterede sig fra en europæisk enhedskultur til en dyrkelse af det nationale. I den udvikling transformeredes dannelsesrejser - i det omfang de overhovedet fandt sted - til i højere grad at blive til målrettede uddannelsesture.

   I det 20'ende århundredes slutning har begrebet dannelsesrejser fået et nyt indhold. Filmen "The Beach" leverer et af denne tids billeder. Den beskriver en flok rygsækrejsende på palmebevoksede destinationer i Østasien. Sammenlignet med tidligere tiders dannelsesrejser er der vigtige forskelle. Først og fremmest er nutidens dannelsesprojekt individuelt og ikke længere et anliggende for hele familieklaner. Motiverne nu er også mere tvetydige. Rejserne legitimeres med behovet for at se sig om i verden og at få den globale virkelighed ind under huden. Det er tilmed yderst bekvemt, at arbejdsgiverne råber på folk med international orientering. Nogle måneder på "Welt-bummel" kan dermed pynte på CV'et. Men under denne tynde fernis handler de rygsækrejsendes udlængsel mere om at træde i karakter som repræsentanter for en ungdomskultur. De sukker efter at tage del i og bidrage til de riter og ritualer, som hører en generation til.

   Hovedpersonen i "The Beach" konstaterer, at store områder i Bangkok, Goa, Rio og andre fortrukne destinationer er omdannet til rygsækghettoer. Udstyret er identisk: billige herberger, internetcafeer, fastfood restauranter, barer, transportudbydere og turguides. De vestlige ungdomsrejsende har ikke et oprigtigt ønske om at møde lokalbefolkningen - det hører simpelthen ikke med i konceptet. Socialiseringen med andre i samme situation, livsfase og kulturkreds er det eneste magtpåliggende. Måske udvider man sin viden og erfaring, men denne dannelsesproces er ikke forankret i en konkret geografi. Lokaliteten langt væk hjemmefra er kun anledningen til at indlede serier af nye bekendtskaber, rejse sammen i kortere eller længere tid, splitte op og danne uprøvede konstellationer.

   Hvor forgængerne gerne viste deres verdensmandsvæsen gennem stil og ydre tegn, så gør de rygsækrejsende det samme, men med modsat fortegn. Deres købekraft er i reglen betydelig, men ikke desto mindre foregiver de at måtte udvise den største sparsommelighed. Hvor lidt man kan nøjes med at betale, er et af de vigtige samtaleemner på de rygsækrejsendes mødesteder. Udpinte T-shirts og snavset bagage bidrager til billedet af økonomiseringen. Ramponering er også prestigegivende, fordi det signalerer, at man har været længe undervejs og har haft mange misundelsesværdige oplevelser.

   De moderne dannelsesrejsendes mål er velbeskrevne, nøjagtig som deres forgængeres. Destinationerne står anført i Lonely Planet eller Rough Guide. Impulsiv flakken er der plads til i den moderne rygsækturisme, for kun ud- og hjemrejsedatoen ligger fast. Der er sport i at påpege unøjagtigheder i guidebøgernes anbefalinger. Store dele af samkvemmet handler om i en slags pseudo-fortrolighed at udveksle informationer om besøgsmål, som guidebøgerne ikke har med eller undervurderer. Rejsekursen kan ændres spontant. Bedst er det, hvis man finder en "uopdaget" paradisisk plet. Bibelfornægtere, som har kastet guidebøgerne væk og rejser efter intuitionen, har særlig høj status.

   H.C. Andersen betroede sine dagbøger, at han indimellem kedede sig gudsjammerligt på sine rejser. Men det fik ham ikke til at blive hjemme. De moderne rygsækrejsende oplever givetvis tilsvarende enerverende tomgang og følelse af formålsløshed. Det fortier eller fortrænger de, så snart de igen sætter foden på dansk jord.

   Hvor der kunne herske tvivl om datidens rejsendes dannelsesmæssige udbytte, så gør det samme sig naturligvis gældende med den moderne form for dannelsesrejse. Langfarten er en læringsproces med så mange facetter, at der altid kan være diskussion om, hvad der er lært og hvor meget. Det afhænger af synsvinklen. Netop derfor er de rejsendes egne evner til retrospektivt at fortælle den gode historie om dannelsen af større vigtighed, en hvad der i realiteten fandt sted. Dannelsesværdien opstår samtidig med den kreative bearbejdning og rekonstruktion af det, man oplevede. Eller drømte.

   Med disse refleksioner ønskes et godt nytår.


Anne-Mette Hjalager
Advance/1
Forskerparken
Gustav Wiedsvej 10
8000  Aarhus C.
8620 2000
hjalager@advance1.dk
www.advance1.dk
 

 


ADVANCE/1 - INCUBA SCIENCE PARK - ÅBOGADE 15 - DK 8000 AARHUS C
TELEFON +45 8734 5555 / +45 8734 5667 - MOBIL +45 5168 628 - E-MAIL:
anne-mette.hjalager@advance1.dk