English version
 
 Forside

Profil

Referencer

CV

Publikationer

Nytårskort 2010

Nytårskort 2009

Nytårskort 2008

Nytårskort 2007

Nytårskort 2006

www.innotour.com
     


 
 

  NYTÅRSKORT 2008

Kunstigt vejr

   Vejret er de højere magters eget domæne – eller er det? Menneskers trang til bevidst og målrettet manipulation af vejret er ikke ny. En appellerende regndans eller et rituelt bank på barometeret gør nok ikke skade, men man kan tvivle på effekten på processerne i atmosfæren. I 1940’erne startede man på at lægge naturvidenskaben til grund for vejrforandring. Manipulationen er intet futuristisk blændværk, men ren og skær virkelighed. I tørketruede områder er det af stor vigtighed at få skyer-ne til at regne af på afgrøderne frem for på golde områder. Fra fly eller landbaserede "kanoner" sen-des kemiske ladninger af sølvionid eller tøris ind i skymasserne, hvorefter de elektriske ladninger ændres, og skyerne regner af på rette sted.
   De voldsomme haglbyger, som landmænd frygter, modvirkes med ganske fortrinlig succes med tilsvarende metoder. Bekæmpelse af alvorlige skovbrande står næst for. Der arbejdes også seriøst i laboratorier og ude i landskabet med at få sne til at lægge sig på velafgrænsede bjerglokaliteter, så afsmeltningsvandet nøje tilgodeser landbrug, vandkraft og vandforsyning.
   Turister og turisterhverv har i almindelighed affundet sig med, at vejret ikke påvirkes for netop deres bekvemmeligheds skyld. Udvalgte personlige klimaskærme, for eksempel regnfrakken, para-plyen, solcremen eller polarsoveposen, indgår for tilfældets skyld i rejsebagagen. Men i scenarierne løftes vejrmanipulation fra den alvorstunge landbrugsproduktion og mere ind i turisternes fornøjeli-ge konsumptionssfære.
   Vejret i Beijing i august er lunefuldt. Nervøsiteten for, at det øser ned under 2008-Olympiaden, som al prestige er sat ind på, har fået kina-meteorologerne til at belave sig på en kunstig regnfore-byggelse. Med stor sammenbidthed arbejdes på om nødvendigt at kunne finkoreografere skydæk-ket. Verden skal også på den teknologiske front have noget at beundre de anerkendelseshungrende kinesere for. Under fuld eksponering på alle TV-kanaler.
   Højfjeldshoteller, lifte og pisteanlæg koster, og forrentningen er afhængig af sneen. Sne er blevet en mangelvare deroppe på fjeldene. Samtidig er skiene blevet suppleret med snowboards, bobslæ-der, snescootere og meget mere, og skisportsstederne er blevet til imposante oplevelsesparker. Det kræver minutiøs teknisk kontrol over sneens karakter. Ikke for fast, ikke for løs, ikke for meget, ikke for lidt. På rette tid og rigtige sted. Sne kan produceres kunstigt. Man har brugt snekanoner siden 1950'erne. Sneen fremstilles ved at nedkøle vand til lige over frysepunktet. Under stort tryk og med en ventilator som hjælpemiddel presses vandtågen ud gennem kanonen og spredes, og de bittesmå vanddråber fryser forhåbentlig, inden de lægger sig til rette over et større eller mindre om-råde. Herefter bugseres snemasserne videre ud på løjper og baner. Opfindsomheden har været stor med hensyn til at finde tilsætningsstoffer, som forsinker en afsmeltning af den kunstige sne, og som bidrager til den rette konsistens. Det er lykkedes så godt, at det kunstige produkt ofte næsten kom-mer op på siden af naturens eget.
   I alperegionen kører snekanonerne konstant for at supplere snedækket og for at forlænge sæsonen. Men miljøaktivisterne er ude med krabasken. Dyrebare drikkevandsreserver ødes bort, og mikro-klimaet og vegetationen i regionen forstyrres. Aktørerne i skisportsbranchen vrider deres hjerner for at finde virkemidler mod skrumpende sæsoner. "Snowhiking" – at spadsere på sneen eller det, som er tilbage af den - er et af de nye måske mere politisk korrekte feriegøremål i skisportsregioner. Fremtiden for mange skisportsdestinationer er i sandhed halvblakkede uden sikker sne. At manipu-lere skyernes bevægelser og få ekstra nedbør er derfor en chance, og turisterhvervet vejrer morgen-luft. Og det er teknisk set ikke urealistisk, selv om en ægte skitur nok kunne blive en mere bekoste-lig luksus end i dag.
 


Foto: Anders Ljungberg: Snekanon

 
   Som så mange andre former for teknologiske spring er vejrmanipulation tæt knyttet sammen med vidensudvikling i den militære sektor. En meget sejlivet konspirationsteori går på, at russerne fra 1960’erne og fremefter var i færd med at udvikle metoder til meteorologisk krigsførelse. Velanbrag-te tågedannelser, massive regnskyl og ugelange snestorme ville ganske sikkert handicappe en fjen-de. USA har nu overtaget Sovjetunionens rolle som yndlingssyndebuk i konspirationsteorierne. Sandhedsværdien kan selvfølgelig betvivles, men USA påstås at bruge disse hemmelige våben alle-rede, for eksempel ved at skabe en solid tørke over Cuba for at tvinge landet i knæ.
   Stadig voldsommere vejrfænomener med store ødelæggelsesrisici giver næring til en ny viden-skabelige og tekniske kapløb for avanceret vejrmanipulation i menneskehedens interesse. Metoder er under udvikling til at omdirigere uvejr fra økologisk ømfindtlige eller tætbefolkede områder til havet. Man arbejder med at fremstille elektromagnetisme, som dirigeres mod cyklonens eller tyfo-nens centre enten fra jorden eller fra satellitter. Nye former for superledere skal efter sigende med sandsynlighed kunne påvirke iontætheden i ionosfæren, som igen er afgørende for den måde, vejret arter sig på. Én ting er de tekniske interventioner, men vejrmanipulationens succes beror også på beregninger på komplekse computermodeller.
   Intet under, at skeptikerne fremsætter advarsler mod det kunstige vejr. Alt dette er for sårbart over for menneskelige fejl. Hvem garderer mod den fuldvægtige, ondskabsfulde magtudøvelse? Så helle-re en kunstig vejrferie under glaskuplen på subtrope-imitationen Lalandia. Eller på en af de snart mange indendørs skibakker opført til glæde for klimaramte skisportsentusiaster.
   Med disse refleksioner ønskes et godt nytår.

Anne-Mette Hjalager
Advance/1
Forskerparken
Gustav Wiedsvej 10
8000  Aarhus C.
8620 2000
hjalager@advance1.dk
www.advance1.dk
 
 


ADVANCE/1 - INCUBA SCIENCE PARK - ÅBOGADE 15 - DK 8000 AARHUS C
TELEFON +45 8734 5555 / +45 8734 5667 - MOBIL +45 5168 628 - E-MAIL:
anne-mette.hjalager@advance1.dk